Nejlepší dopravní řešení jsou v Plzni a Luhačovicích

Pátek, 11. Říjen 2002 - 12:45
| Napsal:

V prvním ročníku soutěže „Zklidňování dopravy ve městech a obcích“ [1] získala nejvyšší ocenění spojená s finanční prémií 100.000,– Kč města Luhačovice a Plzeň. Luhačovice (viz foto) byly oceněny za okružní křižovatku na náměstí 28. října, která je zároveň funkční dopravní stavbou i uměleckým dílem. Plzeň získala ocenění za přestavbu trolejbusové zastávky v ulici Na Dlouhých, která výrazně zvýšila bezpečnost cestujících.

Omlouváme se. Tento článek neobsahuje fotoalbum.
Fotoalbum: 


Plzeň, přestavba trolejbusové zastávky

Třetí městský obvod Plzně si odnesl i další ocenění, spojené s finanční prémií ve výši 50.000,– Kč, a to za realizaci obytné zóny na Nové Hospodě. Stejnou částku získala i obec Krmelín v okrese Frýdek–Místek za zklidnění průtahu silnice I. třídy procházejícího touto obcí. Posledním oceněným je město Cheb, které získalo Cenu časopisu Moderní obec za atypickou okružní křižovatku u nádraží. Slavnostní vyhlášení vítězných řešení za přítomnosti vyhlašovatelů soutěže a členů odborné komise [2] proběhlo 24. 9. 2002 v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze.

[1] Cílem soutěže je prostřednictvím ocenění uvést v širší známost kvalitní projekty realizované v České republice a inspirovat k jejich následování. Oceněné projekty musí mít za následek zlepšení životního prostředí a bezpečnosti chodců a dalších účastníků silničního provozu, a to na úkor rychlosti automobilové dopravy.
Do prvního ročníku soutěže přihlásila města a obce z České republiky celkem 10 projektů. Z nich tři byly z Karlovarského kraje, dva z Plzně, dva z Ostravského kraje a po jednom z Prahy, Hradce Králové a Luhačovic. Nejvíce bylo do soutěže přihlášeno okružních křižovatek (celkem 4 projekty).

[2] Vyhlašovateli soutěže jsou program Doprava pro 21. století (společný dopravní program Nadace Partnerství a Nadace VIA), Ministerstvo dopravy a spojů, Svaz měst a obcí a časopis Moderní obec.

Členy odborné komise, která hodnotila kvalitu přihlášených projektů, byli:
- Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc. (Ústav urbanismu Fakulty architektury ČVUT)
- Doc. Ing. Petr Slabý, CSc. (Katedra silničních staveb Stavební fakulty ČVUT)
- Ing. Pavel Skládaný (Centrum dopravního výzkumu)
- Ing. arch. Eva Staňková (Občanské sdružení Vaňkovka)
- Ing. Jiří Růžička (Urbanistické středisko Brno)
- RNDr. Miroslav Kundrata (Nadace Partnerství)
- Helena Lenda (Nadace VIA)
- Ing. Robert Müller (Ministerstvo dopravy a spojů ČR)
- Josef Dytrych (předseda dopravní komise Svazu měst a obcí ČR)
- Mgr. Lýdia Stoupová (šéfredaktorka měsíčníku Moderní obec)


Luhačovice, okružní křižovatka

Program Doprava pro 21. století (Doprava 21) je společný program Nadace Partnerství a Nadace VIA, který vznikl v roce 2000. Doprava 21 chce přispět k tomu, aby dopravní systém v naší zemi nabízel kvalitní služby i těm, kteří z jakéhokoli důvodu nemohou nebo nechtějí používat ke svému přemisťování osobní automobil.
Hlavním prostředkem, který Doprava 21 využívá k naplnění svých cílů, jsou granty udělované na podporu inovativních dopravních projektů. V současné době také ve spolupráci s odborníky ze Stavební fakulty ČVUT v Praze připravuje vydání publikace o zklidňování dopravy, určené orgánům místní správy.

Klíčová slova: