Odstartovalo hlasování veřejnosti o nejlepší Stavbu roku 2016

Datum konání: 13.10.2016, 12:00

Sobota, 10. Září 2016 - 9:47
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Již přes dvacet let se každý rok hodnotí různorodé stavby českých architektů, projektantů, stavitelů a osvícených investorů. A i letos vybrala odborná porota do užšího výběru 15 staveb na českém území a 3 zahraniční z 65 přihlášených děl.

Stavba roku 2016 / nominace: Bogle Architects, Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI, Dolní Břežany – foto © ABF, a. s.
Fotoalbum: 

Nominovány na udělení titulu byly stavby bytových domů, komerčních objektů, silniční i železniční tratě, terminál letiště, rekonstrukce historických objektů, ale i nové muzeum, rozhledna nebo sportovní stadion a dokonce i kanalizační sběrač. Co je na nich unikátního a jedinečného? Přesvědčte se na www.stavbaroku.cz a přidejte se k názoru poroty, nebo dejte svůj hlas konkurenční stavbě.

Od 8. září do 13. října 2016 do 12:00 můžete hlasovat o Cenu veřejnosti a podpořit dílo podle vaší volby. Na slavnostním večeru Dnů stavitelství a architektury v pražské Betlémské kapli dne 13. 10. proběhne vyhlášení titulů, Zvláštních cen a také Ceny veřejnosti. Současně můžete na tomto webu do 15. září vybírat i stavbu, které podle vašeho názoru patří Cena veřejnosti pro Stavbu roku Středočeského kraje 2016.

Co se hodnotilo?

Porotci a Sbor expertů věnovali pozornost estetickému a prostorovému ztvárnění staveb, jejich umístění do konkrétního prostředí, architektonickému vyznění, konstrukčnímu řešení, inovativnosti, realizaci a provedení stavby. Na 29 staveb druhého kola přijeli porotci na prohlídku a hodnotili také míru spokojenosti uživatelů a přijetí veřejností.

Soutěž posuzuje stavby všech typologických druhů. Stavby s miliardovým rozpočtem, které jsou svojí velikostí předurčeny celospolečenskému dlouhodobému užívání a vedle toho jsou posuzovány střední i malé stavby. Slouží sice menšímu okruhu uživatelů, ale svojí kvalitou obohacují své okolí a kulturnost.

Vyhlašovatelé Stavby roku – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (organizátor soutěže) a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS) – chtějí při příležitosti zveřejnění nominací poděkovat všem účastníkům této přehlídky. Poděkování patří i náročné práci porotců a letos poprvé i třiceti expertům, kteří podrobně hodnotili všechny stavby v prvním kole.

„Dobrou zprávou bylo, že hodnocení Sboru expertů a porotců se v 95% shodlo na 29 stavbách, které potom porota navštívila. Po měsíční práci bylo vybráno 15 nominací a z nich navrženy tituly Stavba roku 2016, které byly jednohlasně radou programu soutěže schváleny,“ komentuje letošní soutěžní ročník Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., prezident SIA ČR – Rady výstavby a předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a rady programu Stavba roku, a dále dodává: „Zvláštností letošního roku je velmi rozmanitý charakter staveb, velká různorodost jejich velikosti a významný nástup systému BIM (Building Information Modeling), který byl využit u více než 20% staveb. Z tohoto důvodu budou letos poprvé vyhlášeny tři zvláštní nominace a z nich jedna Zvláštní cena za využití BIM při přípravě a realizaci staveb. Tři nominace budou rovněž vyhlášeny pro zahraniční stavby, které prezentují vysokou úroveň českého umu v zahraničí.“

Stavby s nominací do užšího výběru soutěže Stavba roku 2016

Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI, Dolní Břežany

 • Ian Bogle / Bogle Architects
 • Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena za vytvoření ojediněle technicky náročné stavby se zřetelem k výrazně inovativnímu zpracování železobetonových konstrukcí.

Městský okruh – Tunelový komplex Blanka, Praha

 • METROPROJEKT Praha a. s., SATRA, spol. s r. o., PUDIS a. s.
 • Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena za vytvoření dopravně důležité stavby se zřetelem k překonávání složitých podmínek geologických, ekonomických i společenských.

Výstavba sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic, Přerov

 • Aquatis, a. s.
 • Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena za vytvoření ekologicky důležité stavby se zřetelem k náročnosti provádění při nezbytném použití různých stavebních postupů.

Culture Station Plzeň

 • VPÚ DECO Plzeň a. s.
 • Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena za nápadité využití nefunkčního zastávkového objektu pro netradiční kulturní prostor se zřetelem k citlivému propojení původních a nových konstrukcí v harmonickém celku.

Archeologický park, Pavlov

 • Radko Květ / Architektonická kancelář Radko Květ
 • Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena za vytvoření ojedinělého prostoru muzea se zřetelem k využití a zpracování železobetonu a k ohleduplnému, a přitom výraznému zapojení do přírodního prostředí.

Modernizace trati Tábor – Sudoměřice

 • SUDOP PRAHA a. s.
 • Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena za vytvoření železniční trati, zajišťující větší rychlost, bezpečnost a pohodlnost dopravy se zřetelem k citlivému vstupu do krajiny.

Stezka v oblacích, Dolní Morava

 • Zdeněk Fránek / Fránek Architects
 • Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena za vytvoření netradiční zážitkové a přitom pohodlné konstrukce nového typu se zřetelem k originálnímu statickému řešení.

Rezidence Černošice

 • Oldřich Hájek, Pavel Lesenský, Jakub Koníř, Jaroslav Šafer / Šafer Hájek architekti
 • Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena za vytvoření sympaticky obytných, pohodlných a neokázalých staveb se zřetelem k začlenění do okolního prostředí.

Budova DELTA, Praha

 • Jan Aulík, Jakub Fišer / Aulík Fišer architekti (AFA)
 • Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena za vytvoření nenápadné, ale nápadité obecné administrativní budovy uměřeného architektonického výrazu se zřetelem k ohleduplnosti vůči životnímu prostředí.

Aplikační centrum Baluo, Olomouc

 • Miroslav Pospíšil / atelier-r
 • Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena za vytvoření objektu, jenž spojuje vědecké přístupy s tělovýchovnými aktivitami se zřetelem ke kvalitě zpracování železobetonových konstrukcí.

Rekonstrukce zámku ve Svijanech

 • APRIS 3MP, s. r. o.
 • Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena za rekonstrukci zapomenuté památky se zřetelem k citlivě provedeným restaurátorským pracím a nápaditému začlenění nového komunikačního objektu.

ByTy v Malešicích, Praha

 • Ing. arch. Oleg Haman, Jakub Seifert, Petr Jambor, Vojtěch Sigmund, Lenka Zvědělíková, Daniel Novák, Petr Sova, Alexandra Fefelová, Jiří Grulich
 • Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena za vytvoření živého městského souboru se zřetelem k urbanistickému řešení a ekonomické stránce stavby.

Rekonstrukce a dostavba městského stadionu ve Vítkovicích

 • David Kotek, Zuzana Sýkorová, Josef Zlámal / PROJEKTSTUDIO EUCZ
 • Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena za vytvoření uceleného moderního víceúčelového sportoviště se zřetelem k architektonickému ztvárnění a památkové citlivosti provedení.

Granátové jablko – rekonstrukce areálu Kuksu

 • Atelier 4, s. r. o.
 • Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena za rekonstrukci a revitalizaci výjimečné kulturní památky se zřetelem k vytvoření nového edukačního centra a provozního zázemí.

Elektrizace trati Šumperk – Kouty nad Desnou

 • SUDOP BRNO s. r. o.
 • Nominace na titul Stavba roku 2016 udělena za vytvoření všeobecně společensky prospěšné stavby se zřetelem k ohleduplnému osazení do krajiny.

Stavby s nominací do užšího výběru soutěže Zahraniční stavba roku 2016

Terminál mezinárodního letiště Strigino, Nižnij Novgorod, Ruská federace

 • Hintan Assosiates

Muzeum dějin polských židů, Varšava, Polsko

 • Rainer Mahlamäki

Modernizace rychlostní komunikace S8, tvořící průtah Varšavy, Polsko

 • Witold Doboszyńsky, Adam Nadolny

Více informací o soutěži Stavba roku 2016 najdete na webu.

Článek vznikl za podpory Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.