Olověné sošky již znají své majitele

Čtvrtek, 24. Březen 2016 - 13:26
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Studentský Spolek posluchačů architektury při Fakultě architektury ČVUT uvedl třiadvacátý ročník Olověného Dušana, dnes již kultovní soutěže o nejlepší studentské projekty a ateliéry. Sošky Olověného Dušana byly jako každoročně uděleny nezávislou porotou složenou z předních českých architektů a designerů.

Olověný Dušan 2016 - foto © Jan Pernekr
Fotoalbum: 

Olověný Dušan 2016

Soutěž je vypisována v zimním semestru a probíhá v obou studijních oborech FA ČVUT – architektura a design – ve dvou kategoriích – nejlepší projekty a nejlepší ateliéry jako celek. Soutěže se automaticky účastní každý řádný student FA ČVUT, který v daném semestru odevzdá a vystaví ateliérový projekt včetně týmových projektů. Ze soutěže jsou vyloučeny diplomní projekty, projekty v rámci předmětů ZAN (Základy ateliérového navrhování, pozn. red.) a projekty členů SPA, kteří jsou přítomni při hodnocení projektů porotou. Soutěž probíhá čtyřkolově.

Hodnocení proběhlo i letos ve dvou kategoriích, architektura a urbanismus a průmyslový design. V té první zasedli do poroty Rostislav Koryčánek, šéfkurátor Uměleckoprůmyslového muzea v Moravské galerii v Brně, Kamila Amblerová, zakladatelka atelieru KA Architekti s. r. o., Jakub Chuchlík, městský architekt Mnichova Hradiště, Martin Kožnar, držitel ceny Grand Prix OA v kategorii rekonstrukce a Zuzana Nacházelová, zakladatelka kanceláře Nacházel architekti.

Druhou kategorii hodnotila tříčlenná porota ve složení Vlastimil Bartas, asistent vedoucího oboru Průmyslový design na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, Kathinka Poliaček, Art Director ve firmě Syndicate Brand & Corporate Design AG a Dagmar Štěpánová, zakladatelka ateliéru Formafatal.

Galavečer, jehož součástí bylo slavnostní vyhlášení výsledků Olověného Dušana 2016, proběhl 17. 3. 2016 již podruhé v kině Lucerna v Praze. Byly zde oznámeny nominace a ocenění projektů a ateliérů a zároveň proběhla vernisáž oceněných prací a ateliérů.

Celým večerem s uvolněnou atmosférou provázel moderátorský pár Karolina Marková a Tomáš Bursík. Jako první byla předána cena v oboru průmyslový design, kde v kategorii jednotlivců porota z nominovaných projektů překvapivě nevybrala ani jeden jako vítězný. Toto rozhodnutí porota odůvodnila takto: „Všechny nominované projekty byly silné, každý z nich však některá ze sledovaných měřítek naplnil, v jiných zase pokulhával. Nicméně pro udělení olověné ceny očekáváme perfektní naplnění všech aspektů.“ V kategorii nejlepší ateliér byla už porota spokojenější. Vítězem se stal bez nejmenších pochyb Ateliér Jaroš & Gonzalez, který v této kategorii zvítězil již v loňském ročníku.

Druhá polovina večera byla věnována architektuře. Pětičlenná porota byla velice sdělná a otevřela diskuzi nad kvalitou projektů i školy. Z více než tisíce projektů nominovala v kategorii jednotlivců devět nejlepších a s lehkostí vybrala vítěze. Stala se jím dvojice Pavla Maxová a Jan Novotný s projektem Blok z domů, který byl zpracováván v ateliéru Miroslava Cikána. Jakub Chuchlík vítězství odůvodnil takto: „Mezi velmi kvalitními výstupy celého ateliéru projekt ční rozsahem a přesvědčivostí, ostatní profesionálně prezentované smíchovské projekty převyšuje lehkostí i svébytností; mezi projekty celé školy vyniká uměřeností i užitečností.“ Kategorie ateliérů byla velice vyrovnaná. Porota shledala více vyčnívajících ateliérů, ale jeden z nich byl v něčem jiný. Tímto ateliérem byl Ateliér Kraus & Čančík. „Čerstvá a svěží energie. Každý projekt je postaven na jiném, osobním konceptu, a tak vyžaduje specifickou prezentaci, formu, která v rámci celku působí, vyniká, ale egoisticky nekřičí. Nekřičí ani v rámci kontextu, do kterého každý projekt vstupuje, protože část studentů si zvolila své specifické místo/místa. Většina projektů byla skutečně dobrých a rozvířila diskusi.“ řekla o projektu porota. Nový ateliér, stejně jako loni, ovládl Olověného Dušana.

Slavnostní vyhlášení Olověného Dušana bylo zároveň vernisáží výstavy nominovaných a oceněných prací a ateliérů, která je k vidění do 31. 3. přímo v pasáži a Galerii Lucerna. Studentskou soutěž Olověný Dušan 2016 shrnuje a prezentuje vydaný katalog, který si mohli odnést návštěvníci galavečera či výstavy. Katalog je rovněž k dostání v kanceláři 441 Spolku posluchačů architektury v budově Fakulty architektury ČVUT. Nedílnou pravidelnou součástí je i online uveřejnění nominovaných a oceněných projektů a ateliérů na webu a na audiovizuálním portálu Vimeo.

Více informací o Spolku posluchačů architektury a Olověném Dušanovi je možno nalézt na webových stránkách SPA a na Facebooku.