Reakce Vladimíra Šlapety k odpovědi Martina Roubíka

Pondělí, 18. Listopad 2002 - 14:14
| Napsal:

Dovolte mi, abych reagoval na vyjádření kolegy architekta Martina Roubíka v odpovědi na 4. otázku studentů :"Dojížděl jsem do Prahy, na FA v roce 1991 a 1992. Pak jaksi přestal být o "emigranty" zájem." V další části tohoto e-mailu je doslovný opis mé odpovědi ze dne 8.10.1991 na dopis arch. Martina Roubíka z 30.9.1991, který naopak prokazuje pravý opak, totiž, že o činnost "emigrantů" na FA ČVUT zájem byl. Prosím, aby tato moje reakce a opis mého dopisu byl v anketě zveřejněn. Děkuji. Vladimír Šlapeta>>>doslovný opis dopisu

Doslovný opis dopisu architektu Martinu Roubíkovi :

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta architektury
Thakurova 7 16634 Praha 6

Č.j. : 101/1991/Mo

V Praze dne 8.10.1991

Vážený pane architekte,
děkuji Vám za Váš dopis ze dne 30.9.1991, v němž jste rezignoval na výuku v zimním semestru školního roku 1991/1992. V této době Vás nahradí pan Ing.arch.Jaroslav Šafer. Byli bychom rádi, kdybyste se opět v letním semestru mohl výuky ujmout.
Zároveň mi dovolte připomenout náš zájem na tom, abyste si na naší fakultě podal habilitaci.
S přátelským pozdravem

Doc.Ing.arch.Vladimír Š l a p e t a , DrSc.
děkan fakulty architektury ČVUT

Vážený pan
architekt Martin R o u b í k
Lovenskiodsgt.18
0260 Oslo 2
Norway