Recenze: Výstava [anastomosis] - propojené město

Středa, 1. Únor 2012 - 1:00
| Napsal:

V pondělí 30. 1. 2012 proběhlo v centru moderního umění DOX slavnostní zahájení výstavy s podivuhodným názvem [anastomosis]. Encyklopedie tento termín vysvětluje jako propojení dvou cév či nervů. Možná se na první pohled může zdát, že to s architekturou nemá nic společného, ale studenti ateliéru Petra Hájka a Jaroslava Hulína vás rádi přesvědčí o opaku.

Lidé se svými potřebami mají nutkání expandovat do všech možných směrů a přirozený smysl veškerých snah vidí v posouvání hranic svých teritorií. V případě myšlenkového světa vědy či umění je prostor k růstu neomezený, ovšem při nezřízeném posouvání hranic měst může být dopad na okolní přírodu zcela katastrofální. Je logicky jednoduché ospravedlňovat rozrůstání sídel nárůstem požadavků občanů. Co když ale existuje ještě jiné řešení, dokonce snad i jednodušší? Řešení, zvané regenerace města!

Právě aktivací „regeneračního procesu“ se v uplynulých dvou letech zabýval ateliér Petra Hájka a Jaroslava Hulína (FA ČVUT) a LAE (Laboratoř Experimentální Architektury). Výsledkem je výstava [anastomosis] propojené město.

Tato prezentace studentských architektonických projektů přináší nevšední pohled na městský prostor. Jejich společným tématem je spojování oddělených částí v rámci jednoho městského celku, hledání využití pro tzv. hraniční oblasti. Přináší variabilní řešení, která otvírají další diskuze a zároveň ukazují uchopitelnost využití prostoru, který je v jádru měst. Snaží se využít „mrtvé“ oblasti, které zůstávají z různých důvodů nevyužity, a přitom leží v těsné blízkosti aktivních a důležitých městských center. Tím je tedy vysvětleno, proč výstava nese právě tento název, který se snaží být neméně originální.

„Jde nám o to, otevřít diskusi a podívat se na město jiným pohledem. Zjistit jakým způsobem bychom je mohli zregenerovat, aniž bychom vynakládali velké investice. Jde nám o to, město rozvíjet propojováním a ne jeho zvětšováním.“ vysvětluje záměr autorů architekt Petr Hájek.

Vystavené návrhy zpracovávají konkrétní čtyři městské lokality:

Dům v tunelu (Praha, Žižkov - Karlín)
Dům „most“ (Praha, Karlín – Holešovice)
Dům „pod Stalinem“ (Praha, centrum - Letná)
Dům v korytě (Karlovy Vary, centrum – Tři kříže)

Podle toho je i celá výstava rozdělena do čtyř hlavních oddílů, lišících se mimo lokalitu i rozdílným způsobem umístění a rozmístění exponátů. Jakýsi bonus navíc tvoří nejnovější projekty posledního semestru. Jejich tématem je mobilní stavba ve formě člunu, plovoucího po Vltavě.

Kladnou stránkou výstavy [anastomosis] je různorodost a osobité podání každého projektu, přestože všech 65 děl vzniklo v jednom ateliéru. Zajímavé lokality přímo úměrně inspirovaly autory projektů k zajímavým řešením, jako je například podzemní nákupní galerie, umístěná v nitru kopce, kde nevadí omezený přístup přirozeného osvětlení a zároveň se tak ušetří místo na slunci pro obytné domy. O něco méně přesvědčivě, co se týče přístupu denního světla, působí např. v kategorii Dům „most“ osada rodinných domů, rozmístěných na široké mostní konstrukci v několika patrech nad sebou.

Návrhy se především snaží předkládat otázky a provokovat k diskuzi. Na otázku, zda se o projekty zajímají zástupci měst, si Petr Hájek postěžoval, že právě ty, kteří mají na tvář měst největší vliv, se ještě nepodařilo zapojit do diskuze. Doufá však, že tato veřejná akce tomu napomůže.

Výstava působí novátorsky i skutečností, že zde nejsou použity plakáty a jejich funkci nahrazují LCD fotorámečky. Jistě je to krok kupředu, jen si ještě budeme muset chvíli počkat, až budou cenově dostupné i obrazovky s větší úhlopříčkou. Tuto skutečnost nám vynahrazuje digitální projekce přímo na stěny galerie, kde se střídají kromě vizualizací i fotografie, přibližující proces práce v ateliéru, vznik jednotlivých modelů či zdroje inspirace. Projekty jsou ale prezentovány především fyzickými modely, vytvořenými ze všemožných materiálů (měděné potrubí, LED diody, dřevo, plasty). Kontrast mezi tradiční prezentací formou modelů a novodobou digitální technologií nakonec působí harmonicky a doufejme, že nabídne zpřístupnění této ideové tvorby co nejširšímu okruhu návštěvníků bez rozdílu věku a míry odbornosti.

Pokud vás tvorba tohoto ateliéru zaujala a chcete se o jednotlivých projektech dozvědět více, můžete navštívit jejich blog na adrese http://hatelier.blogspot.com/ , kde studenti v průběhu semestru blogují o práci na projektech, vzájemně se k činnosti ostatních vyjadřují a získávají tak cennou zpětnou vazbu od učitelů i spolužáků.

Další informace o výstavě najdete zde.