Vyšla kniha Architektura a architekti jen tak

Čtvrtek, 17. Prosinec 2015 - 12:32
| Napsal:

Knížka vzniklá z poznámek, které si autor Jaroslav Sedlecký, povoláním architekt, psal původně jen sám pro sebe, postrkuje nenápadně, odlehčeným tónem a srozumitelným jazykem, čtenáře k vlastnímu přemýšlení o věcech, které se dotýkají bez výjimky každého. Komu je ur-čena a v čem by mu její přečtení mohlo být užitečné?

Jaroslav Sedlecký, Architektura a architekti jen tak - foto © archiv autora

Tomu, kdo má sklon považovat v názvu obsažené téma pouze za zbytečnou komplikaci jinak jednoduchého běhu věcí, by mohla pomoci pochopit roli architektury i jejích tvůrců při formování umělého prostředí, v němž je nám všem souzeno žít od rána do večera, sedm dní v týdnu. Studentům architektury nabízí rozšíření hloubkového rozměru poznání, zprostředkovaného školou, povědomím o horizontálních vazbách a souvislostech budoucího povolání a zpřesnění jejich představ o praxi; středoškolákům stojícím před volbou budoucí profesní orientace a jejich blízkým, umožňuje nahlédnout za dveře oboru, do kterého se možná právě rozhodují vstoupit.

Autor: Jaroslav Sedlecký
Nakladatelství: Nová Forma s. r. o.
Rok vydání: 2015

Všem, kdo jsou kdekoliv a v jakékoli pozici činní na poli architektury pak nabízí příležitost po-rovnat vlastní zkušenosti s názory kolegy, který přemohl ostych i vrozenou lenost a našel v sobě sílu, ale hlavně troufalost, k veřejnému literárnímu vystoupení.

Podrobněji blog autora.

Klíčová slova: