Architektura /

Architekt 5 | 2010: Inventura urbanismu

Nečekaně hojná účast publika, které tvořili v drtivé většině studenti architektury, provázela konferenci s názvem Inventura urbanismu, kterou pořádala Fakulta architektury ČVUT spolu s vydavatelstvím Zlatý řez. Zájem mladých lidí, budoucích profesionálů, byl myslím pro organizátory jistou satisfakcí i odměnou zároveň. Protože se posluchači nevešli do zaplněného sálu, sledovali někteří přednášky na velké obrazovce mimo konferenční sál jakoby se jednalo o světový šampionát.

Julius Macháček , 26. 11. 2010

Jak řekl Jan Jehlík, stal se projekt Inventura urbanismu platformou pro výměnu názorů a formulací stanovisek k tvorbě veřejného prostoru. Přednášky, jejichž délka byla rozumně časově limitována – bylo jich více než dvacet – přednesli teoretici, ale především praktikující architekti napříč generacemi. Od těch, kdo jsou krátce po absolvování školy až po žijící legendy. Široké názorové spektrum a společná snaha všech hledat východiska teoretická i praktická. Povedlo se. Organizátoři hovořili o možném pokračování. Shodou okolností je hlavním tématem tohoto čísla právě urbanismus. Sešlo se nám tolik materiálů, že jsme vybírali, ale přesto jsme se rozhodli rozdělit téma na dvě části a tak se urbanismu hodláme věnovat i v příštím čísle. Přinášíme dnes několik realizovaných nebo připravovaných projektů, řešení území několika menších i větších měst, kde architekti konkrétně realizují či navrhují řadu zajímavých konceptů, témat a pohledů na problémy, o nichž byla například řeč na zmiňované konferenci. O urbanismu zde také hovoříme s nestorem územního plánování, architektem Jiřím Hrůzou, ve stati Ekologické a sociální výzvy doby se jím zabývá o dvě generace mladší kolega Petr Klápště. Úvodník patří také urbanismu – přinášíme na úvod krácený text zajímavé přednášky Ireny Fialové. Na závěr bych, vážený čtenáři, připomněl, že podzimní čas je i časem, kdy je dobré předplatit si příští ročník našeho – vašeho časopisu, časem přemýšlet i o tom, že jeho předplatné se také může stát vhodným vánočním dárkem. Děkuji za přízeň a přeji pestrobarevný podzim.

Julius Macháček, šéfredaktor

Obsah:

   01 | EDITORIAL: Na Okraj / Julius Macháček    02 | SLOVO: Inventura Urbanismu 2010 / Irena Fialová    04 | REALIZACE: Bytový Dům Prostějov / Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Kristýna Casková, Václav Štojdl, Klára Michálková / Knesl + Kynčl Architekti    10 | Rezidence Kavčí Hory, Praha Václav Alda, Petr Dvořák, Peter Jurášek, Martin Němec, Juraj Sonlajtner, Tomáš Drašner / A.d.n.s. Production    16 | Polyfunkční dům, Brno / Markéta Veselá / Maura    22 | STUDIE: Rekonstrukce Průmyslového paláce, Praha – Výstaviště Cígler Marani Architects    28 | REALIZACE: Objekt slunečních hodin, Malý Smokovec, Slovensko / Jaromíra Šimoníková, Miloš Nosek    31 | HISTORIE: Horský hotel a vysílač Ještěd / Text Petr Vorlík    38 | DESIGN: Future Systems Sofa / Jan Kaplický    39 | TÉMA URBANISMUS    92 | KRÁTCE Z ATELIÉRŮ    95 | VÝSTAVA: Krátká inventura městských zásahů / text Adam Gebrian    96 | ROZHOVOR s Diegem Barajasem / připravila Michaela Deverová (EARCH.CZ)    98 | URBANISMUS: Ekologické a sociální výzvy doby / text Petr Klápště 100 | SOUTĚŽ: Cena Petra Parléře 103 | PŘEHLÍDKA: 11. Ročník přehlídky diplomových prací 105 | PUBLIKACE 106 | SERVIS 110 | SUMMARY

Další informace naleznete na: www.architekt-casopis.cz

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři