Architektura /

Architektu(h)ra v4.0 má svoji vítězku!

Vítězem letošního ročníku workshopu Architektu(h)ra se stala Janica Šipulová, studentka 4. ročníku Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. V pátek 12.června totiž byly vyhlášeny výsledky čtvrtého ročníku studentského workshopu, který se tradičně konal na Ještědu, tentokrát první dubnový víkend. Vítězka se umístila se svým projektem duchnelli, ve kterém se zabývala současnou více než aktuální problematikou revitalizace sídlišť. Na dalších oceněných místech se umístili studenti z pražského ČVUT, Roman Chvilíček a Přemysl Jurák z Fakulty architektury a Filip Molčan a Lukáš Morong z Fakulty stavební.

Petr Vaněk , 29. 6. 2009

Duchnelli: revitalizace sídliště

Janica Šipulová | TU Graz, Fakulta architektury VUT Brno, 4. ročník

 

Foto: eArch

Velký problém dnešní doby a také velké tabu - panelová sídliště! Je na nich přeci něco dobré, BYDLÍ v nich lidé. Pro ně by se mělo zkvalitnit hlavně prostředí kolem. Ne trávníky plné “vajglů” , přikrčené křoviny a jedna posprejovaná lavička. Moje snaha byla vytvořit něco na nich a kolem nich. Duchneli nabízí veřejné služby jako kavárny, zahrádky, nebo klidně nějaký obchůdek. Postranním schodištěm a výtahem se můžeme dostat do bočních bytů anebo na střešní konstrukci, kde je taktéž veřejný prostor, nebo útulný byteček.

 

 

 

Blok a silnice Smíchov

Roman Chvilíček | Fakulta architektury ČVUT v Praze, 4. ročník

Foto: eArch

Návrh v sobě kombinuje tři funkce – sport, domov pro seniory, veřejný park. Základem celé struktury jsou tři samostatné sportovní dráhy, které vyplňují prostor rozrušeného bloku. Hmota objektu s bydlením pro seniory je výplní pod částí drah. Celá struktura je pak volně přístupná, na každé úrovní (sportovní dráze) kombinuje jak samostatný sport, tak klidovou, odpočinkovou část. Vše je propojeno vertikálními komunikacemi. Sport Tři dráhy ve třech úrovních – in-line brusle, běh, cyklistika. Domov pro seniory Třípodlažní „pavlačový“ objekt, doplňuje vždy část hmoty pod jednotlivými drahami. Veřejný park Zelení jsou osázeny jak volné plochy na terénu, tak prostor jednotlivých drah , kde je také umístěn městský mobiliář.

 

Výstavní pavilon

Přemysl Jurák | Fakulta architektury ČVUT v Praze, 4. ročník

Foto: eArch

Navržený objekt bude sloužit jako dočasný výstavní pavilon do centra Prahy pro prezentaci větších i méně rozsáhlých výstav. Nosná konstrukce je dřevěná, lehce demontovatelná a dimenzována pro jednouchou přepravu z místa na místo. Vnější plášť je tvořen teflonovou folií, odolávající povětrnosti. Vnitřní prostor je nevytápěný a skrze vstupní otvor propojený s exteriérem. Základní tvar a rozměry zeber byly vymodelovány v software Rhino 4. Přes formát souboru .3ds byly tyto části převedeny na knihovní prvky ArchiCADu. Následně byly doplněny kóty a zároveň vykresleny půdorysy, pohledy a axonometrie.

 

Galerie současného umění

Filip Molčan | Fakulta stavební ČVUT v Praze, 4. ročník

Foto: eArch

Cílem mého návrhu bylo vytvořit výstavní prostor/galerii, která by měla prostory s variabilním využitím. Hmota objektu je tvořena z organicky tvarovaných modulů členěných za sebou. Nosným prvkem každého z nich jsou dřevěné lepené vazníky kladené příčně a diagonálně mezi rozpony. Podhled tvoří dřevěné lisované desky kopírující vnější tvar. Plášť je potažen strukturovaným pozinkovaným plechem. Prosvětlení objektu zajišťují světlíky z tónované skla umístěné mezi výškovými přechody modulů. Dispozice galerie je navržena jako průchozí, má vstupy po obou stranách, přičemž může být z jedné doplňena o kavárnu.

 

Infocentrum s vyhlídkou

Lukáš Morong | Fakulta stavební ČVUT v Praze, 4. ročník

Foto: eArch

Na vyhlídce Návrh se zabývá hledáním tvarově působivé hmoty, jejíž náplní se stane volně přístupná rozhledna. Hadovitě stoupající rampa poskytne návštěvníkům bezbariérový přístup až k nejvyššímu bodu vyhlídky 6,5m nad zemí. Estetika objektu je založena na spojení daného tvaru s vhodným konstrukčním a materiálovým řešením. Konstrukci vyhlídkového tubusu tvoří spřažená železobetonová příhradovina v černobílé kombinaci a žlutě probarvené skleněné výplně. Vystupující část objektu nad terén staticky podporuje prostorově působící ocelová kostra.

 

Tak takto rozhodli lektoři letošního workshopu Architektu(h)ra v4.0 ve složení Ing. arch. Adam Rujbr, Ing. arch. Marek Růžička, Ing. arch. Viktor Johanis  a Ing. arch. Jan Malec. Čtvrtý ročník studentského workshopu na Ještědu byl aktem vyhlášení výsledků definitivně ukončen, nezbývá než poděkovat všem účastníkům z řad studentů, tak i lektorů.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři