Architektura /

Atelier Aleny Šrámkové a Pavla Kolíbala

Řešení prostoru "U pivovaru" na území města Tábor Účelem projetku bylo nalezení nejvhodnější koncepce komplexního urbanisticko architektonického řešení dané lokality, získání nových názorů na způsob a míru zastavění pohledově velmi exponované lokality na okraji městské památkové rezervace a zmírnění problému parkování na Starém městě při respektování urbanistických a architektonických hodnot území. Daniel Baroš, Marek Blank, Lukáš Blažek, Annamária Bohuniczky, Petr Dolejší, Anna Eiseltová, Michaela Hanzlíková, Eva Holubová, Jana Ilková, Věra Konderlová, Klára Makovcová, Dana Makovcová, Jan Proksa, Kateřina Součková, Michal Šiška, Zuzana Vacková, Lucie Vencelidesová, Martina Veverková

Petr Dolejší , 28. 3. 2003

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři