Architektura / občanské stavby

Budova ateliéru ve švýcarské vesnici Scharans přebírá tvar původní stodoly

Před několika lety navrhl švýcarský architekt Valerio Olgiati pro umělce Linarda Bardilla soukromý ateliér v malé švýcarské vesnici, který na první pohled vyniká materiálovou strohostí i asymetrickou geometrií konstrukcí. Objekt nabízí jedinou uzavřenou místnost, zbylou plochu zabírá velké otevřené nádvoří. Tvar stavby vychází ze staré stodoly, která se na místě ateliéru dříve nacházela.

Tereza Hůrská , 26. 2. 2019

Švýcarský hudebník a básník Linard Bardill žil v malé vesnici Scharans na východu Švýcarska již dvanáct let, když se začátkem 21. století rozhodl její tvář nenávratně změnit. V chráněném historickém centru obce zakoupil chátrající stodolu se záměrem nahradit ji svým novým ateliérem, který by mu poskytoval klid potřebný k tvorbě. Místní orgány mu vyšly vstříc a udělily Bardillovi stavební povolení – ovšem pod podmínkou, že nová stavba bude svým tvarem přesně odpovídat zdemolovanému hospodářskému objektu.

S návrhem ateliéru se Bardill obrátil na svého přítele, švýcarského architekta Valeria Olgiatiho, který na projektu pracoval bezmála pět let, během nichž vznikla řada myšlenek a konceptů. Výsledný návrh ale bezpochyby stál za dlouholetou námahu – objekt nazvaný jednoduše Atelier Bardill představuje jedinečnou ukázku současné architektury, zasazenou do jinak konzervativního prostřední horské švýcarské vesnice. V návrhu Olgiati uplatnil osvědčené znaky typické pro svou tvorbu – materiálovou strohost, jasnou geometrii a kontrast v několika úrovních.

Soukromý ateliér navrhl architekt jako betonový monolit. Celý objekt vytváří dojem uzavřenosti před svým okolím. Do prostoru návsi se však dům otevírá velkým oknem, kterým mohou kolemjdoucí nahlédnout do vnitřního atria, které zabírá téměř dvě třetiny objemu stavby. Vzhledem k tomu, že klientovo stávající bydliště se nachází nedaleko novostavby, bylo úkolem navrhnout čistě pracovní prostor. Ten získal podobu prostorné místnosti s krbem, která se pomocí prosklených posuvných dveří může otevřít přilehlému atriu.

Foto: EARCH

Pro realizaci Atelieru Bardill použil architekt Olgiati jediný materiál. Z pohledového betonu, který po přidání pigmentů mědi získal zemité červenohnědé zbarvení, jsou modelovány stěny, stropy i střecha objektu. Fasádu zdobí celkem 150 květinových reliéfů ve třech velikostech, které jsou inspirovány folklorními motivy. Robustní beton společně s asymetrií jednotlivých konstrukcí a kontrastem uzavřené hmoty s otevřeností a vzdušností atria formují nezaměnitelnou atmosféru ateliéru.

Průnik současné architektury do prostředí vesnice není jediným přínosem, který Atelier Bardill pro Scharans představuje. Prostory domu Linard Bardill využívá také jako letní scénu pro divadelní a hudební představení přispívající ke kulturnímu životu obce. Každé páteční odpoledne se navíc stavba otevírá veřejnosti a každý tak může osobně pocítit, jak odlišně působí stavba navenek a uvnitř.

Foto: EARCH

Tento článek vznikl za podpory společnosti Českomoravský beton v rámci popularizace tématu "Beton v architektuře".

Českomoravský beton, a. s., je holdingovou společností, která prostřednictvím vlastních betonáren a dceřiných společností dodává transportbeton v široké škále pevnostních tříd a druhů na území České republiky a Slovenska. Skupina, jejíž vznik spadá do počátku 90. let minulého století, v současné době provozuje 85 nově postavených nebo zrekonstruovaných betonáren, které mají zavedený systém managementu kvality, systém managementu hospodaření s energií a splňují nejpřísnější ekologická kritéria. Celá skupina – holdingová společnost a její dceřiné společnosti, historicky označované ve svém názvu TBG – vystupuje na trhu ČR pod jednou společnou obchodní značkou Českomoravský beton.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři