Architektura /

CAD II – omrzelo vás již digitální rýsovací prkno?

I když nepoužíváte ve své projekční práci 3D prostor, neznamená to, že by vám objektově orientované CAD programy nemohly ušetřit mnoho zejména mechanické práce při tvorbě 2D dokumentace. Jako si již nedovedeme představit, že jsme kdysi do nekonečna přepočítávali kóty či do vyčerpání sil šrafovali výkresy, tak i některé jiné činnosti lze při práci s inteligentnějšími CAD systémy zjednodušit, ne-li z větší části odstranit.

Michal Fischer , 8. 9. 2003

Proto se dnes zaměříme na vlastnosti objektově orientovaných AEC/CAD systémů pro stavební praxi, jako jsou např. Allplan FT (Nemetschek) nebo ArchiCAD (Graphisoft). Tyto programy už řadu let pracují pod operačním systémem Microsoft Windows a jsou plně lokalizovány do českého prostředí. Vliv konkurenčního prostředí způsobil, že programy jsou si stále více podobné (tato podobnost platí i pro stavařské nástavby velkých obecných CAD systémů, např. Architectural Desktop nebo CADKON pro AutoCAD), odlišnosti samozřejmě existují, ale pro výběr je čím dál důležitější uživatelské prostředí a filozofie práce v programu, jeho intuitivnost.AEC/CAD programy nám nabízejí pomoc během celého procesu návrhu, od nejranějších stádií až po správu objektu po jeho dokončení. Lze zde vytvářet základní pracovní koncepty, skici, ověřovat materiálové řešení, neustále kontrolovat prostorové vztahy (konflikty) v jakékoli fázi projektu. Základní odlišnost ve způsobu práce od obecných CAD systémů spočívá v tom, že zde pracujeme s inteligentními 3D/2D prvky, ze kterých sestavujeme „virtuální“ model budovy. Struktura objektu je většinou dělena po patrech, ve kterých umísťujeme např. zdi, příčky, okna, dveře, schodiště, případně konkrétní stavební výrobky (vytvořené objektovou technologií GDL), tyto inteligentní prvky můžeme umísťovat jak v půdorysu, tak i v pohledech či prostorových zobrazeních. Objekty nejsou na sobě v modelu nezávislé, ale inteligentně reagují, zdi a příčky se na sebe napojují (včetně jednotlivých vrstev sendvičových konstrukcí), okna a dveře automaticky vyříznou příslušný otvor do svislých konstrukcí, zdi se dotahují k rovinám horizontálních konstrukcí (strop, klenba či obecná rovina), všechny prvky i jejich vzájemné vztahy jsou editovatelné, programy nabízejí velké množství jejich modifikací a vzájemných vazeb. Velmi propracované jsou dnes funkce tvorby schodišť, které nenabízejí pouze standardní prostorová řešení, ale jsou otevřeny i řešením atypickým. Další oblastí je například návrh krovů, v nabídkách jsou historické i současné konstrukce krovů. Důležitou vlastností inteligentních prvků jsou také jejich nevektorové informace, pomocí nichž máme možnost vytvářet výkazy výměr a místností, popřípadě stanovit cenu té které části stavby či projektu. Rozšířeným názorem mezi projektanty, zejména těmi, kteří používají obecné CAD systémy (digitální rýsovací prkna), je, že objektově orientované systémy jsou omezeny jen na předprogramované prvky. AEC/CAD systémy dnes obsahují obecné modeláře, ve kterých si můžeme atypické prvky sami vymodelovat a přiřadit jim i inteligentní vlastnosti.Uživatelské prostředí programu ArchiCAD 8Při výběru systému musíme hledět na jeho ovladatelnost, jakým způsobem pracují kontextová menu, nápovědy, jak si můžeme vytvořit/upravit vlastní pracovní prostředí, nástrojové lišty (toolbars), klávesové zkratky (hotkeys), jak jsou do způsobu ovládání zapracovány standardy operačního systému (Windows). Je samozřejmostí, že takto vytvořené uživatelské prostředí lze ukládat a přepínat podle konkrétního uživatele, zakázky či fáze projektu.Na samotné programy často navazují moduly (případně jsou v nich přímo obsaženy), které jejich vlastnosti rozšiřují. Jde například o práci s terénem (noční můra obecných CAD systémů), program sám vytvoří terén z naimportovaného zaměření a obsahuje nástroje na jeho přetvoření (výkopy, násypy, bilance zemin). Jinou nástavbou, kterou mohou AEC/CAD systémy obsahovat, jsou programy pro statické řešení (např. Nemetschek – FEAT) či pro specialisty TZB.Z vytvořenéno 3D modelu objektu získáme projektovou dokumentaci, data pro prezentaci, výkazy výměr a místností, data pro další využití.Projektová dokumentace, půdorysy, pohledy, řezy, detaily se generují ze 3D modelu, tato dokumentace je samozřejmě dále editovatelná a změny se zpětně odrážejí do 3D modelu. Programy obsahují velké množství 2D modifikátorů, způsobů šrafování, intuitivních popisů, automatického kótování. Tyto výhody lze využít, i když nevytváříme 3D model, ale jen 2D dokumentaci. Míra zobrazeného (tištěného) detailu výkresů, velikost kót a popisů, tloušťky a typy čar jsou vztaženy k měřítku dokumentace. Uživatelské prostředí programu Allplan FT NemetschekNeméně důležitým výstupem jsou podklady pro prezentaci, kdy chceme přesvědčit klienta či dotčené orgány o správnosti naší představy. Často se dnes využívá prezentace pro marketing. Programy by měly obsahovat základní způsoby renderování (phong, raytracing, radiosita), přiřazení materiálů, umístění světel, vykreslování v reálném čase (OpenGL), export do VR (VRML), sluneční studie, průchody objektem, animaci. Pro pořízení působivějších vizualizací je nutné exportovat 3D modely do specializovaných programů či nástaveb. S prezentací samozřejmě souvisí samotné grafické řešení výkresové dokumentace, některé programy pro ně mají vlastní nástavby (např. Nemetschek – Plan FT).Při spolupráci s ostatními specialisty se nevyhneme exportu či importu dat do jiných CAD systémů, většinou se dnes využívají formáty AutoCadu DXF nebo DWG, bohužel zde dochází k rozpadu našeho inteligentního 3D modelu (výkresové dokumetace) na jednotlivé čáry, plochy, texty...Většina AEC/CAD systémů nabízí práci v síti LAN, práci několika projektantů na jednom úkolu, s čímž nutně souvisí sofistikovaná správa souborů a dat. Výměna dat, popřípadě vyznačení změn a jejich následné zapracování do projektu se uskutečňuje také v prostředí internetu, které je vhodné pro komunikaci s ostatními specialisty nebo klienty (např. Graphisoft-ProjectXChange).Dokončením projektu využití AEC systémů nekončí, všechna data nashromážděná v celém dlouhém průběhu návrhu a realizace stavby se mohou dále použít ve správě budovy (facility management – definice viz www.ifma.cz) (např. Graphisoft – ArchiFM, Nemetschek – Allfa FM).V rámci obchodní a cenové politiky společnosti nabízejí různě vybavené AEC/CAD systémy, některé jsou optimalizovány na 2D kreslení, jiné obsahují veškeré možné nástavby a podpůrné programy.Související článkyCAD I – Digitální rýsovací prknoCAD II – omrzelo vás již digitální rýsovací prkno?CAD III – Tahání čar nebo efektivní projektování?CAD IV – Teorie a praxe užití stavebních CADůCAD V – Jak vybrat ten správný CAD?

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři