Architektura / občanské stavby

Čína má konferenční centrum od Coop Himmelb(l)au

V severovýchodnej Číne, na juhu provincie Liao-ning, v prístavnom meste Dalian vyrástlo moderné konferenčné centrum, ktoré v sebe skrýva divadlo, operu aj výstavné priestory.

Martina Horváthová , 23. 1. 2014

Autormi tohto impozantného architektonického diela sú architekti známej kancelárie Coop Himmelb(l)au, držitelia mnohých významných medzinárodných ocenení. Ich hlavnou myšlienkou je vytvárať architektúru nielen zaujímavej vonkajšej hmoty ale aj vnútornej skladby. V takomto duchu navrhli a zrealizovali aj toto centrum, ktoré je zároveň príkladom udržateľnej architektúry.

Prístavné mesto Dalian je obklopené vodami Žltého mora na východe a morom Bohai na západe a na juhu. Toto čínske mesto dnes slúži ako významný medzinárodný prístav, priemyselné, obchodné a turistické centrum. Keďže mesto prechádza vlnou transformácie vypísalo pred tromi rokmi súťaž na Medzinárodné konferenčné centrum (Dalian International Conference Center). Víťazom súťaže sa stala v roku 2008 architektonická kancelária Coop Himmelb(l)au pod vedením architekta Wolfa D. Prix.Úlohou tohto centra bolo vytvoriť výrazný orientačný bod na rozšírení hlavnej mestskej osi. Stavba centra sa začala realizovať o rok neskôr v spolupráci so staviteľmi, profesionálmi v ohýbaní masívneho oceľového vonkajšieho plášťa.

Architektonické riešenie

Budova centra má 8 poschodí, výšku 60 metrov, dĺžku 220 a šírku 200 metrov. Predstavuje mohutnú skrútenú hmotu v niektorých miestach prerušenú otvormi pripomínajúcimi žalúzie alebo žiabre ryby. V otvoroch sú veľké zasklenia, cez ktoré sa dostáva denné svetlo do interiérov budovy. Jadro centra tvorí divadlo a koncertná sála s kapacitou 1 800 divákov. Tesne za nimi sa nachádza veľká konferenčná miestnosť pre 2 500 delegátov, ktorá sa podľa potreby môže rozdeliť na menšiu slávnostnú sieň, výstavnú galériu alebo menšiu koncertnú sálu. Ďalších 6 menších konferenčných miestností, s kapacitou od 300 do 600 ľudí, je rozmiestnených okolo jadra budovy (po obvode budovy) a vytlačených konzolovito von oproti prirodzenej línii obvodových stien. Aj niektoré z týchto miestností je možné rozdeliť na menšie.

Jednotlivé miestnosti a centrálna oblasť sa plynulo pripájajú na verejný foyer, ktorý sa vinie budovou. Keďže autori museli brať do úvahy obrovské množstvo ľudí cirkulujúcich naraz vo vnútri budovy, vytvorili interiér ako „hybridné mesto“, v ktorom sa dá jednoducho a ľahko zorientovať. Väčšina konferenčných miestností a spoločných priestorov je osvetlená zhora denným svetlo. Hlavný vstup do budovy centra je od mora. Do podzemnej garáže, ktorá je určená pre návštevníkov centra a zásobovanie, sa vchádza z juhozápadnej strany pozemku.

Technické a konštrukčné riešenie

Technický klimatický a environmentálny koncept centra je založený na súhre technológií a konštrukcií. Budova využíva veternú energiu, solárne panely integrované do tvaru budovy, morskú vodu a denné svetlo šikovným spôsobom, aby sa vyprodukovalo viac energie ako sa spotrebuje. Vo vnútorných priestoroch je potrebné dostatočné množstvo vzduchu, aby bolo možné udržať v nich tepelnú a akustickú pohody. Preto je v budove nielen klimatizácia ale aj možnosť prirodzeného vetrania. Využitie morskej vody v spojitosti s tepelnými čerpadlami zabezpečuje chladenie v lete a kúrenie v zime. Átrium je koncipované na solárny ohrev, z časti je prirodzene vetrané a z časti klimatizované. Keďže sa v maximálnej možnej miere využíva prirodzené denné osvetlenie miestností, čo vyvoláva pozitívny psychologický efekt, umelé osvetlenie je ako doplňujúci prvok a tým je aj spotreba energie minimálna.

Štrukturálny koncept budovy je založený na sendvičovej konštrukcii zloženej z dvoch prvkov. Sú to oceľové priestorové rámy s hĺbkou v rozmedzí od 5 do 8 m. Celá konštrukcia je vyvýšená 7 metrov nad úrovňou terénu a je podopretá 14 oceľobetónovými jadrami. Konštrukcia fasády spája dve vrstvy, základňu a strechu, a tak vytvára nosnú škrupinovú konštrukcie.

Aplikácia nových konštrukčných a simulačných techník, znalosti miestnych staviteľov lodí pre zakrivenie masívnej oceľovej dosky a spotreba viac ako 40 000 ton ocele, umožnili zrealizovať rozpätie nad 85 metrov a konzolu viac ako 40 metrovú.

Foto: Duccio Malagamba, Coop Himmelb(l)au

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři