Architektura / veřejný prostor a urbanismus

Důstojná revitalizace středu města

Stavba řeší centrum obce v Bílovicích nad Svitavou. Součástí zadání bylo vytvořit nový obecní úřad, knihovnu, obřadní síň, poštu, letní výčep a zahrádku obecní hospody a sociální zázemí hospody, včetně přilehlých ploch, tedy hlavní náměstí obce (které do té doby chybělo), včetně zajištění parkování, náves a nádvoří. Celá revitalizace je nominována na Českou cenu za architekturu 2017.

P. P. Architects , 29. 6. 2017

Důležité pro nás bylo dodržení rostlé formy historického urbanismu a komorního měřítka. Proto se nové objekty snaží držet a doplnit uliční čáru ulice Žižkova. Prostor nově vzniklého náměstí je od ulice odcloněn trojicí stromů vybíhající z parkoviště, zakončené jedním větším solitérním stromem doplněným záhonem trvalek a posedovým platem dokola.

V centru náměstí je v dlažbě umístěn vodní prvek v podobě pětice vodních vstřiků v dlažbě. Objekt knihovny je situován do druhého plánu, do klidové části náměstí. Důstojnost stavbě dává vysoký řád a předsazená střecha, podporovaná sloupovým dřevěných lepených vazníků.

Vzniká tak průchod mezi knihovnou a obecním úřadem, do prostoru nádvoří, které tvoří předprostor obřadní síně a letní zahrádku výčepu Bílovické hospody. Odtud je přístupná a tedy zcela v klidové části nádvoří umístěna obřadní síň a sociální zařízení společné pro hospodu, obřadní sál i knihovnu. Nádvoří je nově vybouraným průchodem spojeno i s prostorem návsi, před obecní hospodou.

Celý průchod, spojující náves s náměstím je možné v nočních hodinách uzavřít oboustranně mřížemi proti vandalům. Architektonická forma obecního úřadu a pošty je jednoduchá. Jde o jednopodlažní objekty se sedlovou střechou s keramickou pálenou krytinou režné barvy. To objektům umožní lépe zapadnout do okolí jednopodlažních, převážně rodinných domů. Důstojnost veřejné správní budovy je podtržena kamenným obkladem meziokenních pilířů obecního úřadu.

  • autor: P. P. Architects *
  • publikováno: * 29. 6. 2017
  • zdroj: * Česká cena za architekturu 2017

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři