Architektura /

EUROSTAV 1-2 | 2012: Bývanie v meste či na dedine?

Podľa sociologických prieskumov ľudia na Slovensku prikladajú veľký význam tomu, kde, ako a v čom bývajú. Bývať v rodinnom dome je pre mnohých najvyššia méta, pre ktorú sú ochotní obetovať naozaj veľa.

Darina Lalíková , 1. 3. 2012

Aj to je jedným z dôvodov, prečo v posledných desiatich rokoch vyrástli v zázemí veľkých miest na Slovensku mnohé satelitné mestečká, kde si mnohé rodiny realizovali svoj sen o bývaní v rodinnom dome. Najnovšie sociologické prieskumy však ukazujú, že aj v tejto oblasti zaznamenávame určitý posun vo vývoji preferencií bývania. Najmä vyššie sociálne vrstvy svoje rodinné domy v satelitných mestečkách postupne opúšťajú a vracajú sa späť do mesta. Prečo? Často je to preto, že už sa im nepáči, že ich vysnívané bývanie v rodinnom dome sa stalo pre nich len nocľahárňou, že za prácou a do mesta sú odkázaní cestovať denno-denne autom niekoľko desiatok kilometrov, že v čase špičky sa im podstatne predlžuje čas, ktorý potrebujú na prekonanie vzdialenosti z domu do práce. Zrazu zisťujú, že takéto bývanie nenaplnilo ich predstavy o ideálnom bývaní, že je z dlhodobého hľadiska neudržateľné, a začínajú riešiť svoj návrat späť do mesta.

Pre mnohých Slovákov je rodinný dom naozaj najvyššia méta, o dosiahnutie ktorej sa snažia celý život. Ak sa im to podarí a postavia si dom, potom sa často práve lokalita ich bývania stáva pre nich nevýhodou pri hľadaní práce. Bývanie sa vo všeobecnosti stáva brzdou z pohľadu zmien na trhu práce a zvyšuje nezamestnanosť. Ide totiž o to, že ak si niekto postaví dom neďaleko miesta, kde pracuje, a neskôr o prácu príde, nie je ochotný presťahovať sa inde len z dôvodu získania novej práce. A ak by aj bol ochotný, jeho odhodlanie spľasne v minúte, keď sa zorientuje v cenách nehnuteľností. Pretože cena jeho domu, postaveného v menej rozvinutom regióne, je podstatne nižšia, ako je cena domu v rozvinutejších regiónoch, kde je aj väčšia šanca na získanie práce. Tam často za peniaze z predaja domu nekúpi ani podstatne menší byt... Slováci nie sú ochotní sťahovať sa za prácou. To dajú radšej prednosť „týždňovkám“ alebo budú radšej nezamestnaní. Ale svoje často svojpomocne postavené domy neopustia.

Toto je len niekoľko zaujímavých informácií, ktoré vyplývajú zo sociologických výskumov, týkajúcich sa vývojových zmien v oblasti bývania v poslednom období. Podstatne viac sa o týchto zmenách v bývaní aj o tom, ako ďalej riešiť bývanie na Slovensku, môžete dočítať v článku PhDr. P. Gajdoša zo Sociologického ústavu SAV. Verím však, že vás zaujmú aj ďalšie príspevky, ako napríklad porovnanie špecifík slovenského a španielskeho domu alebo prezentácia aktívneho domu z Anglicka a rodinného domu z Francúzska alebo rozhovor s rakúskym architektom Jurim Troyom.

Na tento rok sme pripravili aj tri nové pravidelné rubriky. Prvou je rubrika „Drevené konštrukcie“. Ide o rubriku na podporu využitia dreva v architektúre a v stavebníctve, kde budeme predstavovať zaujímavé a netradičné drevené konštrukcie. Druhou je rubrika „Šetríme energiami“, v ktorej chceme predstavovať konkrétne produkty a výrobky, ktoré môžu výrazne prispieť k energetickým úsporám a k udržateľnosti v architektúre a v stavebníctve. Treťou novou rubrikou je... ale o tom viac až v budúcom čísle, kedy budeme publikovať jej prvú časť.

Pekné a zaujímavé čítanie praje Ing. arch. Darina Lalíková, Csc. šéfredaktorka

Obsah Eurostav 1 – 2/2012

EDITORIAL 6 Bývanie v meste či na dedine?

UDRŽATEĽNOSŤ VO VÝSTAVBE 8 Ako firmy prispievajú k šetreniu energiami?

BÝVANIE 10 Zmeny v bývaní v meste a na vidieku 18 Financovanie obnovy bytových domov

DISKUSNÉ FÓRUM 22 Ako ďalej v zatepľovaní

BÝVANIE 32 Energeticky efektívne systémy výstavby

36 Teritoriálne odlišnosti architektúry bytového domu

ARCHITEKTÚRA 44 Verejné priestranstvo v obci Zálesie

VÝSTAVBA VO SVETE 48 Aktívne domy vo Veľkej Británii 50 Eco-udržateľný dom pri Paríži 52 Trulli – domy s kužeľovými strechami

DREVENÉ KONŠTRUKCIE 54 Vyhliadková veža „Bahnorama“

PATENTY V STAVEBNÍCTVE 56 Teleskopická strecha na topenie snehu

58 INFOSERVIS

63 SUMMARY

64 PREHĽAD

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři