Architektura / občanské stavby

Měď v architektuře: Nová radnice, policejní stanice a kulturní centrum

Současný rozvojový plán města usiluje o sloučení některých základních budov veřejné obslužnosti po obvodu budoucího náměstí, které bude vytvářet ve městě Berriozar důležité místo pro občanská shromáždění. Umístění nové radnice a kulturního centra na tomto veřejném místě vyžaduje, aby mezi oběma institucemi byl vytvořen symbiotický vztah.

Garcia Rodriguez Alcoba , 25. 10. 2011

Budova dává podobu veřejnému náměstí a toto umístění dává budově na oplátku status výjimečnosti. Vedle umístění administrativní instituce na daném místě, je rovněž vytvořeno hlavní středisko sociálního, kulturního a politického života města. Stavba je proto pojata jako jeden, nekomplikovaný objem, budova tvoří jeden několikrát zalomený celek, což definuje jak volné prostory, tak i zaplněné objemy, jak vně, tak uvnitř. Tvar L umožňuje vytvoření předsíně pro Calle Etxaburu, tedy vstup do Kulturního centra a Městského policejního úřadu, stejně jako vytvoření velkého městského náměstí, na kterém je radnice dominantou.

Jedna sekce obsahující balkón primátora je zvýšena ve tvaru věže, a to v místě ve středu náměstí, i když výška této sekce splývá s výškou okolních budov. Stavební materiál se rovněž snaží zdůraznit symbolickou povahu nového bloku. Byl vytvořen jeden celek obložený předem zoxidovanou mosazí, jež působí mocně, ale zároveň lehce. Tento abstraktní, nadčasový skulpturální celek byl tvarován tak, aby splňoval urbanistické a funkční požadavky města. Měď propůjčuje budově nutný reprezentativní vzhled. Uvnitř budovy bílé stěny a podlahy zachycují světlo, což uchovává celkový abstraktní charakter komplexu, což také umožňuje, aby některé z hlavních místností byly zvýrazněny pomocí dřevěného obkladu.

Formální struktura se skládá z nepřerušovaného vertikálního a horizontálního hranolu, který definuje jednotlivé plochy. Vertikální zalomení, formálně vyjádřené věží, a horizontální zalomení, ve kterém jsou umístěny služby radnice a kulturní centrum, jsou zvýrazněny několika prázdnými prostory, které jednotlivé plochy propojují a mohou být užívány jako výstavní plochy, čekárny a sály pro veřejná shromáždění. Tyto prázdné prostory jsou doplněny sérií dvorů na prvním podlaží, které zajišťují přísun světla a čerstvého vzduchu do místností a zároveň slouží jako místa odpočinku a relaxace.

Z funkčního hlediska je naší strategií poskytnout prostor s otevřenými, víceúčelovými prostorami a při tom se vyhýbat zdvojování a minimalizovat komunikační prostory. Tento přísný, dobře strukturovaný program je adekvátně flexibilní, aby bylo možno přizpůsobovat se budoucím změnám během doby životnosti stavby.

Autor: Garcia Rodriguez Alcoba OA SLP

 

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři