Architektura /

Microstation V8

Microstation V8. 1 je obecný CAD systém od americké firmy Bentley, je využíván v řadě technických oblastí a jednou z nich je i stavebnictví. V České republice je znám zejména v oblasti GIS. Pro jednotlivé inženýrské segmenty nabízí své objektově orientované nadstavby (čtyři inženýrské konfigurace). Pro oblast navrhování staveb jde o nadstavbu TriForma a její přizpůsobení pro architekturu – Architecture for TriForma. V českém prostředí uzpůsobuje nadstavbu TriForma firma axis (TriCS). Nabízí nejen řadu nových funkcí, ale i rozsáhlou databázi materiálů a stavebních prvků. Dalšími rozšířeními pro TriFormu jsou Structural for TriForma (návrh nosných konstrukcí), HVAC for TriForma (návrh vzduchotechniky). Pomocí TriFormy vytváříme jednotný model stavby, ze kterého se generují požadované výstupy – půdorysy, řezy, podhledy, výměry, prezentace a další.

Michal Fischer , 21. 1. 2004

Hlavní změnou řady V8 (V8. 1)oproti starší verzi Microstation J je nový formát DGN V8, který by měl sloužit několik příštích let. Podle představitelů firmy Bentley je připraven i na budoucí vývoj v oblasti (formát V7 vyhovoval bezmála dvě desetiletí). Uživatel Microstationu má však možnost pracovat přímo i ve formátu DWG (dříve byla možnost pouze jeho importu či referenčního připojení). Vlastní práce a ovládání s tímto formátem je shodné, pouze některé specifické funkce pro formát DGN nejsou aktivní. Z hlediska dalšího vývoje produktů společnosti je zásadní otevření formátu DGN pro vývojáře a uživatele, rozšířila se i možnost vlastního programování nadstaveb (VBA, MDL, Java, Microstation Basic). Základní rozsah funkcí, struktura práce Uživatel může použít Microstation V8. 1 jako obecný CAD systém pro zpracování 2D projektové dokumentace a vytvoření 3D modelu stavby, anebo (pokud použije nadstavbu TriForma) pracuje s funkcemi objektově orientovaných CAD systémů. Většina funkcí je v základní nabídce nadstavby, některé jsou dále upřesněny v Architecture for TriForma. Mezi základní patří modeler terénu, parametrické zdi a sloupy, parametrické dveře a okna, umísťování hygienického zařízení a vybavení, umísťování podlah, tvoření schodišť, návrhář střešních krovů, návrhář výplní a další. Modely. Zatímco u starší verze programu MicroStation J se pracovalo pouze s jedním modelem v jednom souboru, soubor generace V8 může mít modelů více, a to jak 2D, tak i 3D. Jediný soubor DGN (V8)tak obsáhne informace o projektu (v jednotlivých modelech)od situace širších vztahů přes 3Dmodel stavby, výkresovou dokumentaci až po konstrukční detaily. Pracovní prostředí programu Referenční výkresy. Využití referencí je jedním ze základních znaků práce v Microstationu. Funkci referencí nalezneme i u jiných CAD systémů, ale Microstation obsahuje některé funkce navíc:můžeme zde jednoduše kopírovat prvky z reference do vlastního souboru, dostupné jsou informace o objektech v připojených referencích, je možné ohraničení reference nejen v 2D, ale i ve 3D. V rámci jednoho souboru lze připojovat reference také mezi jeho modely. Funkční nebo prostorové části budovy se vytvoří jako oddělené modely, které se později referenčně spojí v celý objekt. Historie projektu. Tato funkce je vhodná zejména u rozsáhlých projektů a při týmové práci. Je možné zaznamenat jednotlivé změny, kdy byly provedeny a kdo je učinil (u jednotlivých objektů), umožní vracet se v časové linii projektu. Pro práci s rastry je možné použít Raster Manager, který obsahuje některé základní operace s bitmapami. Změny se neukládají do vlastního souboru, ukládá se pouze jejich postup. Grafické rozhraní, rozmístění ovládacích prvků Grafické prostředí je podobné jako u Microstationu J. Tu a tam se přesunuly jednotlivé ikonky, je zde několik ových lišt a dialogových oken pro nové funkce a možnosti programu (Správce vrstev, Historie výkresu, Digitální podpis a další). Samozřejmostí je uzpůsobení rozhraní podle požadavků konkrétního uživatele a možnost jeho sdílení v rámci sítě. Pro optimalizaci práce zůstává oblíbená funkce AccuDraw, novinkou je Pružný nájezd – zachytávání bodů. Zejména při použití nadstavby TriForma je vhodná pracovní stanice se dvěma monitory pro odkládání roletek a dialogových oken s vlastnostmi, strukturou projektu, informacemi o použitých prvcích. Práce s programem, tvorba a prvků V nadstavbě TriForma se pracuje s parametrický mi objekty (Bentley používá dvě modelovací jádra ACID a Parasolid). Nadstavba Architecture for TriForma pak umožňuje jednodušší vkládání a ovládání parametrických objektů a jejich pozdější modifikaci (například oken a dveří). Objekty se vkládají jak ve 2D, tak ve 3D pohledu. U každého prvku je možné v dialogovém okně určit například jeho dimenze, jak se bude chovat k ostatním prvkům, jak se projeví v řezu, půdorysech, pohledech, ve výkazu výměr a prvků. Přiřazují se zde i vlastnosti pro jejich vizualizaci nebo způsob automatického kótování (popisu)prvku. Schopnosti vizualizace a prezentace dat Funkce vizualizace jsou v programu Microstation plně integrované. Metoda renderování Raytracing je samozřejmostí, Radiosita také, navíc je zde Particle Trace (Sledování částic, zjednodušená radiosita). Snadno lze nastavit materiály, jejich průhlednost, odlesk, lom světla, bump atd. Odpadá převádění 3D modelu do externího vizualizačního programu, změny jsou při práci viditelné pomocí technologie QuickVision v reálném čase. Microstation nabízí i funkce pro animaci. Obsahuje nejen možnost pohybu kamery a cíle po předem určené dráze, rozpohybovat se dají i jednotlivé prvky 3D modelu. Novou technologií je RPC, která se uplatní při průchodech scénou, dvourozměrné objekty používané jako stafáž (stromy, lidé) se „natáčí“ směrem k pohybující se kameře. Vizualizace v programu Microstation Shrnutí Spojení vlastností obecného CAD systému Microstation a jeho objektově orientované nadstavby TriForma umožňuje uživateli využít výhod obou v jednotlivých fázích procesu navrhování. Jednoznačným plusem generace V8 je mimo intuitivního ovládání i nativní práce s formátem DWG. Odpadají zde problémy s exporty a importy při práci se specialisty, kteří většinou program AutoCAD používají. Přirozeně i zde je nutná kázeň při práci se souborem, aby byla spolupráce skutečně přínosná. Velmi se osvědčí filosofie práce s modely, referencemi a historií projektu. Funkce vizualizace a animace dávají projektantovi plnohodnotný nástroj pro prezentaci své práce, který bychom u ostatních CAD systémů marně hledali. Drobnosti lze vytknout grafickému rozhraní u nadstavby TriForma. I když funkce a možnosti jsou víceméně rovnocenné, rozhraní ve specializovaných stavebních CAD programech (Allplan FT, ArchiCAD) je více předdefinované a vizuální (např. způsoby šrafování, materiály, zadávání rozměrů), také základní nabídka stavebních prvků bývá většinou bohatší. Je to daň za přizpůsobení se společné platformě produktů společnosti Bentley, která však umožňuje jejich vzájemnou provázanost a plné využití. Michal Fischer

Cena (Microstation V8 +inženýrský produkt*:153 560 Kč (bez 5%DPH) Upgrade z PowerDraftu**:97 960 Kč (bez 5%DPH) Kontakt: www.bentley.cz, www.axis.cz

*TriForma, GeoGraphic, PlantSpace Schematics nebo CivilPak **Lehká verze Microstationu Psáno pro časopis Era21.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři