Architektura / občanské stavby

Nová akademická budova v New Yorku

Nová akademická budova pre vysokú školu Cooper Union na Cooper Square 41 sa usiluje prezentovať povahu, kultúru a vitalitu 150-ročnej inštitúcie ako aj mesta, v ktorom bola založená.

Martina Horváthová , 20. 12. 2011

Inštitúcia zostáva verná radikálne optimistickému zámeru Petra Coopera poskytovať vzdelanie voľne ako vodu a vzduch a postupne sa stala renomovaným intelektuálnym a kultúrnym centrom mesta New York. Budova na Cooper Square 41 sa usiluje odzrkadľovať zámer, ktorým bolo vytvorenie architektonickej ikony, ktorá reflektuje svoje tradičné hodnoty a zároveň sa usiluje o vytvorenie centra pre pokrokové a inovatívne vzdelávanie v umení, architektúre a inžinierstve. 

Architektonické riešenie

Vnútorne je budova koncipovaná ako prostriedok na podporu spolupráce a interdisciplinárneho dialógu medzi troma školami, ktoré predtým sídlili v samostatných budovách. Vertikálna piazza – ústredný priestor pre neformálne spoločenské, intelektuálne a kreatívne stretnutia – tvorí srdce tejto budovy. Zvlnená mreža oplášťuje cca 6 metrov (20 stôp) široké schodisko, ktoré vystupuje cez štyri poschodia z prízemia cez prirodzeným svetlom presvetlené centrálne átrium, ktoré samotné dosahuje celú výšku objektu. Vertikálna piazza je spoločenským srdcom budovy poskytujúcim miesto pre spontánne – improvizované a plánované stretnutia, schôdzky študentov, prednášky, a intelektuálne debaty, ktoré charakterizujú akademické prostredie.

Od 5. po 9. poschodie, okolo centrálneho átria, sú umiestnené haly na medziposchodí a priestory na stretávanie, vrátane študovní, prednáškových miestností, šatní a priestorov na sedenie s výhľadom na mesto. Závesné mosty prekleňujú átrium, aby vytvorili spojenie medzi týmito neformálnymi priestormi. Ďalším posilňujúcim prvkom na vytvorenie pulzujúceho intelektuálneho priestoru je výťahová „skip-stop“ stratégia (časť výťahom, časť chôdzou), ktorá umožňuje zvýšenie fyzickej aktivity ako aj príležitosti pre neformálne stretnutia. Hlavné „skip-stop“ výťahy, ktoré zastavujú na 1., 5. a 8. poschodí, umožnia užívateľom použiť veľké schodisko a závesné mosty. Vedľajšie výťahy zastavujú na každom poschodí nielen kvôli zákonným požiadavkám (hlavne pre telesne postihnutých) ale aj z praktických dôvodov, ktoré súvisia z prevážaním materiálu, umeleckých prác a zariadení.

V duchu oddanosti inštitúcie slobodnému, otvorenému a prístupnému vzdelávaniu, je samotná budova symbolicky otvorená mestu. Vizuálna a fyzická priepustnosť pomáha začleniť budovu do jej fyzického, kultúrneho a spoločenského mestského kontextu. Transparentná fasáda nabáda okoloidúcich k všímavosti a účasti na aktivitách v rámci objektu. Väčšina miestností určených pre verejnosť – výstavná galéria, poslucháreň s 200 miestami na sedenie, zasadacia miestnosť – je ľahko prístupná z jedného miesta pod úrovňou terénu.

Objekt ovplyvňuje svetlo, tieň a priepustnosť prostredníctvom vysoko kvalitného externého dvojitého plášťa, ktorého polopriepustná vrstva perforovanej nehrdzavejúcej ocele obaľuje zasklený obal budovy tak, aby umožnil kľúčové vnútorné environmentálne riadenie pri súčasnom umožnení transparentnosti odhaľovať kreatívne aktivity nachádzajúce sa vo vnútri. Vytvarovaná fasáda, ako odpoveď na urbanistický kontext, prispieva k charakteristickej identite Cooper Square. Rohový vstup budovy umožňuje pritiahnuť návštevníkov do haly nenásilným spôsobom a nasmerovať ich k zakladajúcej historickej budove inštitúcie. Fasáda zvýrazňuje kultový krivkový profil ústredného átria ako zasklenej siluety, ktorá sa vynára z Tretej avenue, pričom spája tvorivé a spoločenské srdce budovy s ulicou.

Energetické riešenie

Objekt na Cooper Street 41 je prvou certifikovanou budovou laboratória v New Yorku v systéme LEED (vynikajúci dizajn z hľadiska úspory energie a ochrany životného prostredia). Za progresívne zelené riešenia bol projektu udelený platinový rating. Ide predovšetkým o: • Ovládateľný plášť budovy vyrobený z panelov perforovanej nehrdzavejúcej ocele je vyvážený sklenenou a hliníkovou okennou stenou. Panely znižujú účinky sálavého tepla v lete a izolujú vnútorný priestor v zime. • Radiátorové vykurovanie a chladiace stropné panely sú konštruované inovatívnou HVAC (ohrievanie, ventilácia klimatizácia) technológiou, ktorá znásobuje energetickú efektívnosť. Tým je objekt o 40 % energeticky efektívnejší ako štandardné budovy podobného typu. • Átrium so štandardnou výškou umožňuje návštevníkom budovy jedinečný spôsob pohybu, zlepšuje cirkuláciu vzduchu a zvyšuje rozsah prirodzeného svetla. • 75 % pravidelne využívaných priestorov budovy je osvetľovaných prirodzeným svetlom. • Zelená strecha izoluje objekt, znižuje účinky mestského sálavého tepla, odtok zrážkovej vody a znečisťujúcich látok. Použitá voda je recyklovaná. • Kogeneračná jednotka vyrába pre objekt dodatočnú energiu, využíva odpadové teplo a efektívne redukuje náklady na energiu. • Flexibilné umelecké laboratóriá, ateliéry a učebne sú navrhnuté tak, aby vyhovovali potrebám napĺňania pedagogických zámerov ako aj súčasným a budúcim výskumným aktivitám.

Zelené riešenia objektu spolu so spoločenskými priestormi budovy a mestským prepojením sú dôkazom, že Cooper Union v predstihu dostatočne napĺňa odkazy inovatívnych myšlienok, interdisciplinárnych znalostí a kreatívnych postupov aj pre budúcnosť.

Pripravila Martina Horváthová Foto: www.flickr.com, John Weiss

Klíčová slova:

New York USA vysoká škola

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři