Architektura / občanské stavby

Nová radnice pro Prahu 7 – 2. místo

Jasný a čitelný koncept vynesl mezinárodnímu týmu druhé místo. Anne-Sereine Tremblay a Jan Kudlička, oba architekti ze zkušenostmi ze světově proslulých ateliérů, navrhli radnici jako sídlo transparentní a přívětivě instituce.

Anne-Sereine Tremblay / Jan Kudlička , 15. 6. 2016

Architektura, která propojuje

Nová radnice se stane pozoruhodným poznávacím znamením Prahy 7, se kterým se bude moct každý ztotožnit.

Městský prostor pokračuje díky rozlehlému a velkoryse průhlednému přízemí skrz budovu až do zadního dvora.

Budova pro lidi

V přízemí se nachází kavárna a galerie, které svým umístěním vedle vchodu „vítají‟ návštěvníky nové radnice. Budova tak lidem jdoucím okolo vysílá čitelný signál.

Prostor samotný je směrem vzhůru rozšířen o prázdná pole – záměrem je vyjádření podobnosti s jedinečnými terasami v posledních dvou podlažích. Výsledný objem propojuje jednotlivá patra přístupná veřejnosti a umožňuje tak vizuální kontakt s dalšími funkcemi radnice. Budova přitom nabízí více, než kancelářské stavby – jde opravdu o dům plný života.

Flexibilní podlaží

Stávající strukturální mřížka 6×6 m je zachována, nosníky i sloupy jsou na vhodných místech.

Běžné podlaží zahrnuje:

volný půdorys u všech kanceláří unikátní technické jádro (schodiště, výtahy, šachta, koupelny, úklidové místnosti)

Vynikajícímu prosvětlení celé hloubky dispozice napomáhají prosklené příčky v menší mřížce 3×3 m.

Program typického podlaží umožňuje budově být flexibilní a adaptabilní I do budoucna. To jak zvyšuje užitnou hodnotu, tak zabraňuje zmrazení některých z funkcí programu radnice.

Terasy v posledních dvou patrech jsou taktéž propojeny s interiérem, zaměstnanci tak mají k dispozici venkovní pracovní prostředí.

Efektivní obálka

Fasáda budovy je na všech čtyřech stranách tvořena sklem, čímž mají všechny místnosti zajištěn dostatek denního světla.

V každé místnosti jsou otvíravé žaluzie, které během letních nocí umožní přirozené ochlazování stavby pomocí příčného provětrávání.

Transparentní plášť budovy taktéž přispěje k pozitivnímu vnímání okolím jako otevřené instituce, která je nakloněna svým občanům.

Hodnocení poroty

Na návrhu porota oceňuje zejména přímočaře zvolený koncept, který s respektem k původnímu stavu odhaluje a používá stávající konstrukci jako hlavní estetický prvek. Dalším silným vizuálním motivem může být externí stínění budovy, které ovšem není v návrhu dostatečně explicitně popsáno ani zobrazeno. V případné fázi dopracování studie bude nutné se na tento motiv soustředit, stejně jako na adekvátní vstup do budovy se zádveřím. Pochybnosti obzvláště v prezentaci interiérů vzbudila estetická kvalita konstrukce, která nemusí splnit očekávání autorů. Zároveň subtilní ztvárnění fasády by muselo být podrobeno hlubšímu dopracování. Z technologického hlediska, je chvályhodné, že návrh pracuje s fotovoltaickým systémem i se zpětným využíváním dešťové vody. Stejně jako u dalších návrhů by tento aspekt využití technologií musel být dopracován.

Všechny soutěžní projekty najdete na www.novaradnicepraha7.cz.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři