Architektura / veřejný prostor a urbanismus

Olověný Dušan 2014 - vítězný projekt v kategorii Architektura

Cenu Olověný Dušan v kategorii "Architektura-jednotlivci" získal projekt čtyř autorů, jejichž řešení vesnického sídla zaujalo porotu především uměřeným měřítkem a zohledněním morálního hlediska jako takového.

EARCH.CZ , 18. 3. 2014

O projektu

Březno je dnes sídlo ztrácející svou identitu. Na minulost odkazuje několik vesnických stavení, kaplička a kostel s rybníkem. Vyhlídka na zmizení vesnice pod výsypkou přiměla vetšinu starousedlíků k přestěhování, přirozená síť vztahů byla zpřetrhána. Náves je nedefinovaný prostor, který tvoří shluk silnic, dlážděných chodníků a zbytkových prostor. Tendence rozširování zástavby reaguje primárne na požadavky příchozích, nikoliv na potřeby vesnice.

Směsici problémů jsme uspořádali do tří hlavních témat: identita, děje a hustota.

Identitu místa spatřujeme v přítomnosti historických statků. Vytváříme studii transformace jednoho z nich, kde již zaniklou hospodářskou činnost nahrazujeme výrobou. Zachováváme prostorovou pam컝 místa a dáváme možnost novým pracovním príležitostem. Výrobní objekt nemusí mít od začátku určenou funkci, bude důkazem možnosti takový objekt v jádru obce zrealizovat.

Hlavní centrum umisťujeme do severní části současné návsi. Hranici prostoru dotváříme novou zástavbou, náves získává menší merítko a stává se uchopitelnejší. Koncentrujeme sem veřejnou vybavenost a vesnický charakter podporujeme výběrem měkkých povrchů.

Novou obytnou zástavbou doplňujeme centrum, využíváme rezervy uvnitř obce a vytváříme plynulý přechod sídla do krajiny. Zvyšujeme počet obyvatel téměř na dvojnásobek, aniž bychom vytváreli další komunikace.

Koncept nezakládá na jednotlivých rešeních. Pro úspešnost celku je duležité jejich propojení a vztahy mezi nimi.

Komentář poroty

Přesvědčilo nás řešení čtyř autorů - Jany Kusbachové, Evy Kubjátové, Petra Čermáka a Michala Deckera, které splývající obce striktně odděluje a pracuje s přiměřeným měřítkem. Neotřelost umístění výroby v bývalém statku na návsi jsme vyhodnotili jako jakýsi katalyzátor znovuoživovaní Malého Března s perspektivou trvalé udržitelnosti života i po skončení těžby uhlí. Zahušťování obce v místě stávajících komunikací je přiměřená a reálná. Líbila se nám i práce v týmu, i když tento fakt neměl žádný vliv na hodnocení. Obavy v nás též vzbudila otázka zásobování výrobny a tedy i vyřešení problematiky spjaté s dopravou. Výtvarné pojetí návrhu, adekvátní měřítko i zvolená řešení na nás ale působily přesvědčivě.

Tvořit urbanismus znamená tvořit příběh, který se naplní. Nejde o tvorbu hmot a tvaru, které se zrealizují a naplní, ale o tvorbu vztahů, které jako architekti máme možnost pojmenovat a definovat. Bohužel ve své zálibě ve stavbách často mluvíme radši o domech než o tom, co se v nich odehrává nebo odehrávat bude. Práce čtveřice studentů na doplnění vesnice Březno je příkladem, kdy autoři domýšlejí budoucnost a promítají ji do urbanismu. Tuto schopnost postrádá řada domácích urbanistů a architektů, a o to cennější a důležitější je, že tato čtveřice ji v sobě našla. Není to budoucnost zkázy nebo budoucnost neustálého růstu, ale budoucnost, která je na dosah ruky. Bude-li tento návrh čten jako dostavení několika domů podél cesty a nové fabriky ve vesnici, pak ho čtenář bude číst ze špatného úhlu. Tento návrh vytváří budoucí vztah, kteří zde budou pracovat, vyrábět dřevěné metry, vázaní lyží, speciální šrouby fasád nebo cokoliv podobného a ve stejnou dobu zde budou žít – zapustí své kořeny.

Je to jeden z mála návrhů, který se posunul od architektury k uživatelům. Proto si vysoce ceníme ne jen jeho urbanistického, ale i morálního stanoviska.

Další nominovaní v kategorii Architektura - jednotlivci

- Miroslav Bachura, František Gattermayer, Magdalena Havlová, Markéta Součková - Malé a Vysoké Březno - Ateliér Jana Šépky a Mirky Tůmové

- Ondřej Blaha - Radnice - Ateliér Kuzemenský & Synek

- Tomáš Fejkl - Knihovnička UK - Ateliér Novotný, Koňata, Zmek

- Věra Fišerová - Bydelní pro seniory - Ateliér Stempel & Beneš

- Claire Bardi de Fourton, Floriane Langlais, Jules Mousseigne, Igor Georgiev - House of Fairytales - Ateliér Sitta

- Adam Havel, Lucie Hlavsová - Nalezení místa pro radnici městské části Prahy 10 a její návrh - Ateliér Kuzemenský & Synek

- Vilém Kořený - Akademické knihkupectví na Kocandě - Ateliér Císler, Oth

- Tereza Lorencová, Tereza Soubustová, Marie Stavinohová - Child Friendly City - Praha 3 - Ateliér Hanson: Landscape*Architecture

- Prokop Matěj - Muzeum fotografie - Ateliér Císler, Oth

- Lenka Milerová - Národní knihovna - Ateliér Novotný, Koňata, Zmek

- Jakub Neumann - Archiv a galerie UPM - Ateliér Císler, Oth

- Tomáš Oriešek - Salaš - Ateliér Petra Hájka a Jaroslava Hulína

- Linda Schleppers, Catherine Runkel - rethinking M06 - Ateliér Krátký

- Nhung The Thi Hong - Centrum architektury - Ateliér Císler, Oth

www.olovenydusan.cz

Klíčová slova:

Olověný Dušan 2014

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři