Architektura / krajinářská a zahradní architektura

Překvapení na Otavě – 1. vodní galerie v ČR

Markéta a Mirka, dvě mladé slečny z Horažďovic, malého městečka v západních Čechách se rozhodly upravit veřejné prostory města netradičním způsobem. Zapojením místních obyvatel, profesionálů a dalších zvědavců vytvoří 20 – 30 ks krátkodobých i dlouhodobých Land Art objektů, které budou umístěny v bezprostřední blízkosti břehu řeky nebo přímo v řece samotné. Půjde tak o vytvoření úplně první vodní galerie komunitního rázu v historii České republiky a možná i historii vůbec!

EARCH.CZ , 23. 11. 2015

O projektu podrobněji

„Žijeme zde společně, tak proč se do našeho společného života nezapojit aktivnější formou?“

Vytvořením 1. vodní galerie v České republice chceme kreativním způsobem poukázat na krásu našeho města, na nevyužívané aspekty veřejného prostoru, možnosti aktivního trávení volného času a zároveň ochranu životního prostředí. Chceme rozproudit komunitní život v Horažďovicích a kreativně tak podpořit vznik nové komunity.

„Překvapení na Otavě, který je jedním z projektů mladých lidí v našem grantovém programu Vpohybu, má skvělý koncept - angažuje místní komunitu, obohacuje region nejen o nápady a znalosti studentů, ale navíc přináší místním i turistům něco nového. Projekt jsme vybrali mezi ty úspěšné a doufáme, že osloví svou kampaní na Hithitu i širší veřejnost,“ říká Jana Neupauerová z Nadace Vodafone.

Využitím metody Land Art chceme na úsek řeky Otavy umístit krátkodobé i dlouhodobé objekty vyrobené pouze z přírodních materiálů (cca 20 - 30 ks), které budou viditelné z pěších, cyklistických i vodácky sjízdných tras. Můžeme se těšit třeba na závěsné objekty, zvonkohry, Stone building, Moss Art a třeba i dřevěné sochy.

Celým městem protéká řeka Otava, která městu dodává patřičnou atmosféru. Právě ona je výrazným prvkem našeho města nejen díky velkému zájmu vodáků, ale také díky své významné minulosti – zlatonosná a perlonosná Otava - proto chceme využít právě ji, volným plynutím spojuje celé město.

„Land Art je podle mne jedním z pokusů člověka navrátit Zemi posvátno, úctu a lásku. Land Art spojený s vodou, která je krví naší Matky Země a i naší krví, je základním prinicpem pochopení propojení nejen všeho živého do jedné rodiny, ale i propojení živého a univerza. My jsme se v poslední době věnovali tomu, aby naši krajinu nezohavili těžní věže a neotrávili nám vodu frakováním. A snažíme se rozjet světový projekt Rodina Matky Země, jenž má za cíl vrátit lidstvo na udržitelnou cestu a proto každá kapka, která teče touto cestou, je cenná a proto spolupracujeme s Překvapením na Otavě.“Jiří Malík, vedoucí národní kampaně Koalice STOP HF a člen přípravného výboru Rodiny Matky Země

Do projektu, který se začíná realizovat díky podpoře Nadace Vodafone, bude zapojena laická veřejnost spolu s profesionály. Půjde o občany města Horažďovice a další zájemce, odborníky, umělce a specialisty z blízkých oborů. Nabídneme tak velkému množství lidí odlišný pohled na prostředí, ve kterém žijeme, ukážeme jeho skrytý potenciál a umožníme propojení několika zdánlivě odlišných světů. Nabídneme obyvatelům městečka i dalším zájemcům tematicky zaměřený program týkající se Land Artu, přírodní architektury, životního prostředí, komunitního života, aktivního občanství, využívání veřejného prostoru, kreativity apod. především formou přednášek, seminářů, výstav, workshopů a filmů.

Vyvrcholením bude právě samotná tvorba děl z přírodních materiálů na řece. Vodní galerie se tak stane zajímavým vlastnoručně vytvořeným objektem pro místní obyvatele, ale i pro stovky vodáků projíždějících tímto městečkem v letním období.

Další informace o projektu na webu a na Facebooku.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři