Architektura / rodinné domy

Přestavba chaty v Dolní Lhotě

Jedna z dalších realizací Salonu dřevostaveb. Tentokrát chata, která byla postavena asi v šedesátých letech minulého století jako jedna v řadě podobných rekreačních objektů pod lesem a nad silnicí vedoucí z Dolní Lhoty do Luhačovic. Výběr místa, za obcí, na kopečku a s výhledem do údolí, stejně jako míra zastavěnosti a počtu chatek seřazených vedle sebe podél polní cesty učinil i po letech z této lokalitky příjemné místo pro typicky českou chatařskou rekreaci.

Pavel Mudřík , 27. 1. 2011

Foto: eArch
Noví majitelé při koupi netušili nic o kvalitě stavebního řemesla staveb realizovaných metodou fušek po práci, ani o tom co to znamená tyto stavby rekonstruovat. Přesto se na nás obrátili se záměrem tuto stavbu zásadně přebudovat, zachovat rekreační charakter a zabezpečit zcela jiný standart bydlení.

Výchozí kvalitou, pro kterou se tento cíl mohl zdařit, bylo místo, klidné, léty již prověřeno a obklopeno vzrostlou zelení. Stavba samotná byla poměrně standardním, často používaným modelem chatek té doby. Stavební úroveň materiálů a jejich použití na všech částech stavby byl z dnešního pohledu velmi špatný. Bylo nutno změnit téměř vše. Jistěže otázka, zdali ještě má smysl takovou stavbu rekonstruovat, nebo zbořit a postavit novou byla z počátku mnohokrát diskutována. Nosné zdivo bylo škvárobetonové a cihelné, stropy byly hurdiskové, krov fošinkový s obklady sololitu.

Stále ještě se však jedná o rekonstrukci.

Fundament suterénu byl ponechán, dispozičně přehodnocen na vstupní partii s dislokovanou ložnicí s koupelnou a stavebně ošetřen. S prvním podlažím je propojen novým schodištěm. První podlaží je provázáno se zahradou a okolím výhledy do všech stran. Zde byly provedeny největší dispoziční počiny: venkovní visutá terasa byla zapojena do vnitřního prostoru zabalením obvodovým pláštěm, její dřívější význam výhledů dolů do údolí byl vyjádřen velkorysými širokými posuvnými okny. Zde na niveletě tohoto podlaží bylo třeba rozšířit užitnou plochu. Provedli jsme rozšíření vysunutím části podlaží na ocelové traverze. Zde se vlezla koupelna s WC a část kuchyně, která je otevřena do polí okny bez parapetů. Obytný prostor jsme otevřeli, kuchyňku umístili blízko výstupu na terasu, aby v létě byla dostupná ze zahrady, a stala se tak součástí stolování venku na vzduchu, mezi stromy.

Podkroví bylo nevyhovující svými rozměry, přístupem i konstrukcí. Bylo zcela nahrazeno novou konstrukcí. Zde vznikly dva pokojíky s teráskou. Obvodový plášť stavby byl postupným dostavováním nekompaktní a tepelně nevyhovující. Záměrem bylo vytvořit stavbu s kompaktní hmotou, bez náznaku přiznané adice. K tomuto jsme se přiblížili celoplošným přepláštěním veškerých obvodových nových i starých konstrukcí dřevěným tepelněizolačním sendvičem s finálním povrchem z modřínových nehoblovaných fošen bez lakované úpravy, ve fasádě jsou použita dřevěná okna.

Tepelně-fyzikální vlastnosti stavby byly těmito zásahy zásadně změněny. Stropy nad prvním podlažím jsou nové, ocelodřevěné .Podlahy v celé chatě jsou z masivních modřínových prken. Okolí stavby bylo zatím jen málo upraveno. Byly povětšinou ponechány ovocné i ostatní stromy, ale ještě se nepodařilo provést kultivaci okolí a nahradit některé původní artefakty jako altán, hrazení aj. novými, jednoduššími prvky. Interiér také není dokončen, přesto má chata za sebou několik rekreačních pobytů a soudě podle ohlasů uživatelů měla tato rekonstrukce smysl.

zastavěná plocha: 83 m2 užitná plocha: 143 m2 obestavěný prostor: 730 m3

Tuto dřevostavbu najdete spolu s dalšími realizacemi v ucelené formě v Ročence dřevostaveb 2009. K dostání na oficiálním webu Salonu dřevostaveb.

        <figcaption><span>Foto: eArch </span></figcaption>
      </figure></a>

 Název:

 Přestavba chaty v Dolní Lhotě

 Autor:  Pavel Mudřík Architects (Ing.arch.Pavel Mudřík)

 Spolupráce:  Ing. Pavel Kramla

 Investor:  sourkomá osoba

 Projekt:  2007

 Realizace:  2007-2008

kas

Klíčová slova:

chata dřevostavby

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři