Architektura / občanské stavby

Rennaissance palace - obchodní centrum

Tímto projektem uzavíráme přehlídku vítězných prací studentské soutěže Fakulty architektury ČVUT v Praze - První letní Olověný Dušan 2011. Už teď se můžete spolu s námi těšit na zimního Dušana, který přijde v únoru 2012.

Christian González Diaz , 16. 11. 2011

Původní palác je jedním z prvních a zároveň jedním z nejvýznamnějších renesančních paláců na Španělské půdě. Projekt se snaží přeměnit tento starý a v čase zapomenutý palác na centrum obchodu s novými a čistými technologiemi.

Palác dostává novou funkci, jejíž řešení vychází z původního konceptu budovy. Vzniká nová dvorana provázaná proporčně s vnitřním dvorem. Liší se ale svou orientací, kterou vytváří diagonální pohyb a vymezuje se proti původnímu ortogonálnímu systému. Tvar se mění, ale původní koncept zůstává zachován. V exteriéru vznikají rozdílné úrovně, které jsou propojeny rampami. Fasáda nové části je v přízemí průhledná a v horních patrech ji tvoří pohyblivé dřevěné panely, které umožňují regulovat intenzitu světla v závislosti na funkci místnosti a denní době.

Komentář poroty

Sebevědomé gesto soudobé architektury navazující a rozšiřující půdorysně prostor renesančního paláce v Cogolludo. Je dotažené, ale i modernisticky formálně pojaté. Rozlomení hmoty obdélníku diagonálně je zajímavým kompozičním principem, navazujícím na stávající plochy pozemku, či snad původní brány.

Sympatické je nepravidelné rozlomení plochy čtverce diagonálami, i používání soudobého tvarosloví. Jako problém se mi však jeví zvládnutí dostavby. Hmota je nastavena na původní půdorys, aniž by byla odsazena od spodní hmoty a činí tak dostavbu opticky i pocitově příliš zatěžující pův. hmotu, jež jí nese. Je to patrné z pohledů, které objemově v ploše působí v celku vyváženě, při pohledu na model je ale nástavba příliš hmotná. Kontakt starého s novým je zpracován formalisticky, původní nádvoří by bylo lepší ponechat nedotčené překrytím. Tvůrčí počin vstupu soudobých hmot si zasluhuje v odvaze ocenění, ale v zásadě poněkud potlačuje pocit renesančního paláce.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři