Architektura / industriální a technické stavby

Revitalizace a konverze průmyslového areálu v Chrudimi

Ještě jednou se v naší přehlídce studentských projektů, oceněných Žlutou kartou, vracíme k tématu konverze průmyslového areálu v Chrudimi. Tentokrát je to projekt Petry Hamatové z ateliéru prof. Šenbergera.

Petra Hamatová , 13. 1. 2012

Zadaná lokalita se nachází ve východních Čechách ve městě Chrudimi. Jedná se o území areálu bývalé továrny na obuv F. L. Poppera, v současné době využívaný výrobní společností Evona. V bezprostředním okolí se nacházi želelezniční nádraží. Daná lokalita představuje úsek na cestě z nádraží do centra města.

Koncept návrhu vychází ze stávajícího ortogonálního uspořádání území a okolí. Podstatu tvoří jakési 4 pásy zástavby podporující svým směrem osu hlavního objektu původní továrny. Na území byla ponechána většina původních objektů (viz. Schéma). Střední pás „naráží“ na stávající objekt správní budovy a proráží jej. Z bývalé barvírny byly ponechány pouze sloupy a průvlaky, vznikl tak nový prostor částečně krytý prům. sítí. Společně s objektem staré kotelny a hlavní etážovky vytváří příjemné náměstí. Funkce jednotlivých objektů jsou označeny ve schématu. U většiny objektů se v přízemí nachází služby, v etáżovce je navržena nákupní gaIerie přes dvě podlaží.

Většina novych veřejných budov je řešena fasádami, které tvoří prosklené stěny a předsazené prům. sítě.

název Revitalizace a konverze prům. areálu v Chrudimi

autor Petra Hamatová

ročník

  1. ročník magisterského studia

vedoucí prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, Ing. arch. Daniel Smitka, Ing. arch. Michal Šourek

ateliér AT6

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři