Architektura /

Soutěž Odolena Voda, základní škola | výsledky

V jednokolové veřejné anonymní projektové architektonické soutěži na rekonstrukci, modernizaci a dostavbu základní školy v Odoleně Vodě zvítězila STOPRO, spol. s r.o. ve složení Ing. arch. Viktor Tuček, Ing. arch. Šárka Kovářová, Ing. arch. Vojtěch Čáp.

Česká komora architektů , 11. 12. 2009

1. cena (90 000 Kč) - STOPRO, spol. s r.o. – Ing. arch. Viktor Tuček, Ing. arch. Šárka Kovářová, Ing. arch. Vojtěch Čáp

Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 

Předností návrhu je citlivé propojení nově navrhovaných objektů do kontextu obce. Urbanistické řešení areálu má jasné provozní a funkční uspořádání a vyváženou kompoziční skladbu. Dispoziční řešení je přehledné. Menší nevýhodou je problematické využití druhé tělocvičny v patře pro veřejnost a umístění tříd základní školy praktické.

 

2. cena (65 000 Kč) - Ing. Zdenka Kosíková, Ing. Eva Kosíková, Ing. Matěj Kosík, Ing. Lenka Václavková

Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 

Koncepce návrhu je založena na celkové architektonické a technické modernizaci školy. Dispoziční řešení je přehledné, bez zjevných problémů. Autor se plně přiklonil k soudobým výrazovým prostředkům, které však nejsou zcela úměrné měřítku obce. Nevýhodou návrhu je špatná orientace školních hřišť a průjezdná zásobovací komunikace.

 

3. cena (30 000 Kč) - Společnost Atelier P.H.A., spol. s.r.o. – Ing. arch. Ondřej Gattermayer

Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 

Návrh má přehledné vnitřní prostorové a provozní řešení. Méně zdařilá je architektonická koncepce, která postrádá nápaditost a větší smysl pro moderní architektonický výraz.

Odměna (12 000 Kč) - Ackermann architekti s.r.o. – Ing. arch. Thomas Ackermann, spolupráce Ing. arch. Ladislav Jeník, Ing. Petr Matějka

Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 

Odměna pro všechny návrhy, které nepostoupily (18 000 Kč)

Vyhlašovatel: Město Odolena Voda   Předmět soutěže: Zpracování urbanistického a architektonického návrhu na rekonstrukci, modernizaci a dostavbu základní školy v ul. Komenského ve městě Odolena Voda.   Termín konání: 26. 3. - 28. 5. 2009   Porota: Řádní členové Eva Odehnalová Petr Seidl Ing. arch. Jan Babinský Prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc. Doc. Ing. arch. Petr Mezera, CSc. Ing. arch. Petr Dvořák Ing. arch. Jaroslav Tomek Ing. arch. Jitka Paroubková Ing. arch. Dana Chrzová   Náhradníci Ing. arch. Veronika Svobodová Mgr.et.Bc. Sochůrková Alena    Počet odevzdaných návrhů: 10    Ceny a odměny celkem: 215 000 Kč

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři