Architektura /

Spojnice Nuslí s Pankrácem se dočká rekonstrukce. Město se zeptá lidí na názor

Okolí ulic Táborská a Na Pankráci se dočká rekonstrukce. Historická cesta spojující Nusle s Pankrácem, která se na dnešním náměstí Hrdinů napojuje na starou cestu od Vyšehradu, tvoří i dnes jednu z hlavních os těchto čtvrtí. V okolí sídlí například Česká televize, Vrchní soud či Ministerstvo vnitra, což z této části Pankráce činí oblast významnou pro celé město. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy se při přípravě rekonstrukce bude ptát místních, co by se mělo v ulici změnit a co naopak zachovat. Cílem je vtisknout ulici přívětivější a reprezentativní podobu.

EARCH.CZ , 16. 10. 2015

Rekonstrukce ulice se bude účastnit několik institucí, které je potřeba zkoordinovat. Dopravní podnik hl. m. Prahy plánuje opravit tramvajovou trať v úseku od křižovatky Táborská/Nuselská po Vozovnu Pankrác a prodloužit ji k metru Pankrác a posléze až na Budějovickou.

V plánu je také několik úprav silničních křižovatek. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy proto připravuje koncepční studii, která zaručí koordinovaný postup dopravního podniku, městské části Praha 4 a dalších aktérů při rekonstrukci ulic Táborská, Na Pankráci, Na Veselí a Soudní. Výsledkem bude nejen finanční úspora ale také příjemnější prostředí pro uživatele ulice. „Velkou změnou bude úprava přestupního uzlu na Pražského povstání, kde se kříží linky metra, autobusů i tramvají. Městská část ale i místní si stěžují, že cestující musí při přestupu překonávat velkou vzdálenost,“ říká Adam Švejda, tiskový mluvčí IPR Praha. Proto se při rekonstrukci upraví poloha zastávek tak, aby byly zastávky blíž k sobě a přestup příjemnější.

„Dále chceme zlepšit pěší vazby v území a odstranit zbytečné bariéry. Měla by se zlepšit bezpečnost přechodů, rozšířit nároží chodníků, nebo zmizet některá nadbytečná zábradlí. Lepší řešení si zaslouží také parkování a řada by měla přijít i na různá cykloopatření,“ vysvětluje Švejda. „Zajímá nás však názor místních, který bude důležitým podkladem pro tvorbu studie budoucí podoby veřejných prostranství.“

První ze série tří sousedských setkání proběhne v úterý 20. října, následovat bude i komunitní vycházka. V první fázi budou mít obyvatelé možnost zhodnotit stávající situaci a vyjádřit své potřeby a požadavky na tuto oblast. Ve druhé fázi, která proběhne po několika týdnech, bude veřejnosti představen návrh studie. Občané dostanou prostor okomentovat navržená řešení přímo v prostoru ulic, ale také na webových stránkách.

Studie poslouží jako závazný podklad pro zpracování návazných projektových dokumentů. Koncepční studie by měla být hotova začátkem roku 2016. Realizace projektu je plánována na roky 2017/2018. Více informací na www.iprpraha.cz/taborska.

Zapojení veřejnosti

Za účelem zajištění všestranně kvalitního návrhu bude do zpracování studie ve dvou fázích zahrnuta i veřejnost. Nejprve, v druhé polovině října, budou mít obyvatelé možnost zhodnotit stávající situaci a vyjádřit své potřeby a požadavky na tuto oblast. Ve druhé fázi, která se bude konat v první polovině prosince, bude veřejnosti představen návrh studie. V této fázi budou mít všichni prostor okomentovat navržená řešení přímo v prostoru ulic, ale také na webových stránkách.

SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ pro ulici Táborská / úterý 20. 10. 2015 / 18.00 hodinZŠ Táborská / Táborská 421/45

SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ pro úsek ulic Soudní a Na Veselí / pondělí 26. 10. 2015 / 18.00 hodinJídelna vozovny Pankrác / Na Veselí 5-9

SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ pro ulici Na Pankráci, Náměstí Hrdinů a přilehlé části ulic (viz schéma) / pondělí 2. 11. 2015 / 18.00 hodinZŠ Plamínkové / Plamínkové 2/1593

KOMUNITNÍ VYCHÁZKYpro ulici Táborská 24. 10. 2015 od 14.00 hodin (sraz na Náměstí Bratří Synků)pro ulice Soudní, Na Veselí, Na Pankráci a Nám. Hrdinů 7. 11. 2015 od 14.00 hodin (sraz u tramvajové smyčky Vozovny Pankrác)

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 16. 10. 2015
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři