Architektura / občanské stavby

"Šuplíkový" projekt: Zelená fabrika

Projekt „ZELENÁ FABRIKA“ v Mníšku pod Brdy řeší soubor staveb určených pro tesařskou výrobu – víceúčelovou administrativní budovu (administrativa, ubytování, zázemí výroby) v energeticky pasivním standardu a výrobní haly s CNC centry. Zadání investora bylo, aby architektonický výraz sledoval výrobní náplň a řemeslné zaměření firmy.

Jan Brotánek , 22. 12. 2014

Situování na pozemku a architektonické členění

Stavební objekty jsou vsazeny na střed pozemku, administrativní budova (AB) při jižní straně a výrobní budovy (VB) se zázemím při straně severní > AB je orientována hlavními průčelími na jih – solární zisky, sever – světelná a teplotní stabilita. Architektonické tvarosloví AB je dáno zejména funkčními prvky dřevěných stínících konstrukcí – lamely, svislá žebra a přesahy střech.

Budovy jsou opatřeny plochými a pultovými vegetačními střechami (nad částí VB slouží jako „střešní zahrada“ – odpočinek, práce a jednání v jarním a letním období > vyšší kvalita pracovního prostředí).

Konstrukční systém

Pro celý soubor staveb je navržen dřevěný konstrukční systém, který deklaruje záporné hodnoty CO2 v rámci GWP. AB je založena na základových pasech a patkách s odvětrávaným průlezným prostorem pod budovou. Použití systému patek zásadně zmenšuje aplikované množství betonu! Dutina pod objektem eliminuje pronikání radonu z podloží. Svislé konstrukce AB jsou tvořeny lehkým dřevěným skeletem v kombinaci s masivními sloupy tvořícími střední podpory dvoutraktového uspořádání. Vodorovné konstrukce jsou navrženy z dřevěných panelů NOVATOP elements. Komunikační jádro AB se schodištěm a výtahem je z monolitického železobetonu (CHÚC).

Konstrukci haly, zastřešené šedovou střechou, tvoří dřevěné sloupy a příhradové vazníky založené na patkách. Dělící stěny > vápenopískové bloky (VPC) - nízký GWP, SDK konstrukce a vícevrstvé dřevěné desky. Tepelné izolace > materiály na bázi dřevních a minerálních vláken.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři