Stalo se to v podvečer 24. června roku 2021. Trvalo to pouhé tři a půl minuty. I během tak malé chvíle však napáchalo nesmírné škody. Foto: Římskokatolická farnost Moravská Nová Ves
Architektura / občanské stavby

Tornádo zpustošilo městys během tří minut. Jak farníci opravili zničený kostel?

Právě před třemi lety se Moravskou Novou Vsí prohnalo tornádo. Zničený byl i kostel - střecha odlétla a střepy poničily interiér. Farnosti se ale podařilo kostel opravit, a to s pomocí lidí a finančních darů. Místní farář promluvil o tom, jak se celá tragédie odehrála.

EARCH.CZ , 26. 6. 2024 / Advertorial

„Tornádo zasáhlo během mše svaté. Bylo půl osmé večer a najednou se nečekaně setmělo, což mi v letních červnových dnech připadalo zvláštní. Asi po 15 minutách vypadla elektřina, a tak jsme v mši pokračovali jen při zapálených svíčkách. A pak se to stalo. Během proměňování prolétl oknem velký střep, nebo možná cihla, to už si nepamatuji, který zničil vitráž svatého Jakuba. Přišlo tornádo.“ popisuje místní farář, pan Marián Kalina, který v moment, kdy do Moravské Nové Vsi dorazilo tornádo, vedl v kostele mši svatou.

Stalo se to v podvečer 24. června roku 2021. Trvalo to pouhé tři a půl minuty. I během tak malé chvíle však napáchalo nesmírné škody. Mnoho místních přišlo o svůj domov, anebo byl výrazně poničen. Přírodní katastrofa si s sebou odnesla také kus místního kostela svatého Jakuba staršího, což byla veliká ztráta pro celý městys i jeho okolí. Je to totiž výrazný kulturní i komunitní bod pro místní obyvatele. Jak k celé tragédii došlo?

Foto: Opravy kostela byly složité a náročné. Ihned po tornádu přijížděli lidé z blízkého i dalekého okolí a dobrovolně v Moravské Nové Vsi odpracovali tisíce hodin.

Všichni lidé, kteří byli v kostele, se běželi schovat do sklepení. Škody byly veliké. Nejvíce utrpěla střecha, jelikož s sebou tornádo odneslo krov i celou střešní krytinu. Poničeny byly také veškeré římsy, štuková práce a spadnul celý štít kostela. Elektrické vedení vytrhly přírodní síly ze země a odletělo před kostel. Kostelem několik minut létaly obrovské střepy z okenních vitráží, a také cihly. Díky tomu došlo k výraznému poničení interiéru, a to například starých soch, obrazů, oltáře, osvětlení. A také bohužel místních varhan. 

Zdivo a klenba to však přečkaly, a tak kostel po tragédii nemusel jít celý k zemi. „Je to neuvěřitelné. To, jak kostel postavili naši předci před 250 lety… konstrukce ustála i tornádo.“ dodává s velkým vděkem a obdivem místní farář. 

Náročné opravy kostela

Opravy kostela byly složité a náročné. Ihned po tornádu přijížděli lidé z blízkého i dalekého okolí a dobrovolně v Moravské Nové Vsi odpracovali tisíce hodin. Nejprve bylo potřeba kostel provizorně zasklít a opravit, aby mohl i nadále sloužit svému účelu. Prioritou práce však zůstávala oprava rodinných domů místních obyvatel.

Mezitím, co probíhaly opravy domovů, se připravil projekt na kompletní rekonstrukci kostela. Ačkoli kostel potřeboval naléhavé opravy, bylo obtížné získat potřebná povolení. Návrh oprav se potýkal s problémy s památkovou péčí, a to kvůli barevnosti fasády. Ta měla mít nové zabarvení, a to se památkářům nelíbilo. Nakonec ale farnost našla s úřadem kompromis a nový kostel má „kabát v nové barvě“. 

Foto: Návrh oprav se potýkal s problémy s památkovou péčí, a to kvůli barevnosti fasády. Ta měla mít nové zabarvení, a to se památkářům nelíbilo.

Celková částka potřebná na opravu kostela dosáhla 26-27 milionů korun. Stát nepřispěl ani korunu, protože kostel nebyl zařazen do žádné kategorie pro podporu. Všechny finance si tak musel kostel zajistit sám prostřednictvím darů od lidí a organizací, jako byla např. Brněnská charita, organizace Hungary Help, dokonce i Lichtenštejnové, kteří přispěli na obnovu vitráží. Nakonec se podařilo vybrat dostatek peněz, a tak se z celkové sbírky ještě 12 milionů korun rozdělilo mezi místní obyvatele.

Po náročných opravách se kostel opět stal srdcem vesnice. Každou neděli sem přichází 150-160 lidí, v pondělí 40-50 dětí na dětskou mši. Na faře byla otevřena farní kavárna, kde si mohou lidé posedět a popovídat si. Každý týden dvě rodiny připraví občerstvení pro ostatní. Kostel také pořádá farní den s cimbálkou a opékáním selátka, během kterého je otevřený kostel. Pro veřejnost je pak připraven rozmanitý program.

Kromě toho se zde organizují tábory pro děti a další společenské akce, které stmelují místní komunitu. „Stala se tu tragédie, která přinesla mnoho bolesti a traumat. Ale navzdory těžkostem, které tornádo přineslo, se ukázalo, že přírodní katastrofa může také probudit sounáležitost a solidaritu mezi lidmi. Za to jsem moc rád.“ dodává pan Marián Kalina.

Nová střecha

Nová střecha kostela je pokryta pálenou střešní  krytinou Tondach. Taška Bobrovka patří k historicky nejstarším a nejvýznamnějším krytinám - husté laťování, šupinové krytí. Tondach je produktová značka společnosti WienerbergerRekonstrukce pokryla návrh kompletně nového krovu a střechy kostela po tornádu – věže a lodi. Nový krov z hoblovaného řeziva, spoje pomocí dubových kolíků. Krov byl vyroben v areálu firmy TESLICE CZ, poté převezen a namontován na kostel. Jako střešní krytina byla zvolena Bobrovka režná. Presbytář je vykrývaný Bobrovkou do kulata. Klempířské prvky jsou navrženy z titanzinku. 

  • Země: Česká republika
  • Město: Moravská Nová Ves
  • Fotograf: Římskokatolická farnost Moravská Nová Ves
  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 26. 6. 2024
  • zdroj: * Reklamní sdělení

Klíčová slova:

obnova kostel střecha

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři