Architektura /

V Hodslavicích proběhne konference o potenciálu církevních staveb. Promluví i architekt Marek Štěpán

V evangeliském kostele v Hodslavicích proběhne 16. 11. 2021 Konference o potenciálu církevních staveb. Jak efektivně využít potenciál církevních nemovitostí? Jak mohou sbory přemýšlet v rámci krátkodobých a dlouhodobých stavebních cílů? Jak může architektura církve motivovat své okolí? To vše v kontextu odluky církve od státu? Na tyto otázky se pokusí ve svých přednáškách odpovědět faráři a kněží, ale i architekt Marek Štěpán.

EARCH.CZ , 11. 10. 2021

Cílem je motivovat jednotlivce i sbory k odvaze mít vize, dělat rozhdodnutí a sbližovat občanskou společnost prostřednictvím architektury. Příjezdem výrazných osobností oboru podpořit rozvoj našich regionů. Určeno nejen pro všechny angažované faráře a farníky.

Hosté a program

14:00 Maroš Klačko / farář ČCE Smíchov Pochází ze Slovenska, rok žil v Nizozemí a další pak v Londýně. Studoval matematiku, fyziku a evangelickou teologii na Karlově univerzitě v Praze. Působil v Pardubicích, Neratovicích, Novém Městě pod Smrkem a Jindřichově Hradci. V roce 2017 se ve sboru na Smíchově spolu se staršovstvem rozhodl uspořádat architektonickou soutěž na revitalizaci kostela dle současných potřeb sboru.

14:30 Marek Štěpán / architekt, sochař Spolu se svou ženou Vandou zakladatel Atelieru Štěpán. Jeho moderní architektura vyrůstá na konzervativních kořenech. V letech 2006 - 2012 byl poradce kancléře prezidenta republiky ve věcech architektury, od roku 2016 vede na VUT Laboratoř sakrálního prostoru. Je známý svými sakrálními stavbami, o jejichž kvalitě svědčí významná ocenění, např. kostel sv. Václava v Sazovicích byl vybrán jako mezi 10 nejlepších staveb světa roku 2017, nyní je čerstvě ve finále ceny za sakrální architekturu Fundazione Frate Sole.

15:30 Josef Suchár / římskokatolický kněz Neratov V roce 1986 byl tajně vysvěcen na kněze. Od roku 1993 spravuje Římskokatolickou farnost Neratov. V tamním kostele Nanebevzetí Panny Marie, kterému se koncem 50. let propadla střecha, tehdy rostly stromy. Spoluzaložil sdružení Neratov, které se postupně zaměřilo na pomoc dospělým s lehkým mentálním postižením a postiženým dětem. Sdružení provozuje chráněné dílny, hospodu, jídelnu, obchod a rekreační zařízení. Sdružení také dále opravuje místní kostel Nanebevzetí Panny Marie, který dostal unikátní skleněnou střechu ve tvaru kříže. Dnes se zde konají pravidelné bohoslužby i poutní slavnosti a koncerty.

16:00 Jakub Filip Novák / architekt Se svou ženou Danielou Baráčkovou spoluzaložil studio No Architects, je specialista na stavební právo a publicista. Spoluzaložil diskuzní platformu Versus architekt a konference Inventura urbanismu. Působil na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, je spoluautorem Metropolitního plánu Prahy a Pražských stavebních předpisů

Následuje volná diskuze s hosty, občertvení ve Staré škole a závěrečná hudební performance v kostele.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 11. 10. 2021
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři