Architektura / rodinné domy

Vetřelec uprostřed svahu

Postavit si dům ve strmém svahu s množstvím stromů a keřů není zrovna obvyklé. Do složitého podloží mohli architekti zasahovat co nejméně, proto je dům založen na skále, která se stala i součástí zahrady.

EARCH.CZ , 10. 7. 2017

Architekti za žádnou cenu nechtěli narušit jedinečný krajinný charakter místa. Proto se pokusili většinu skalních záhybů využít a doplnit je umělým prvkem - domem. Přes nepřekonatelné nerovnosti vede diagonální lávka, primárně však spojuje dům s vnější komunikací.

Vnitřní uspořádání domu je založeno na liniovém pořadí místností, které tak trochu předurčuje konstrukční systém. Velké variabilní otevřené prostory poskytují obyvatelům harmonický domov, který se dá kdykoliv změnit. Jeho charakter může být stejně tak otevřený jako intimní a uzavřený.

Založení domu

Architekti s investorem museli předejít možným sesuvům půdy, proto se do zeminy zasahovalo v co nejmenší možné míře. Dům je založen na skále a dvou betonových podpěrách, které přenáší zatížení do skály o kus níž. Vytváří také důležitou mezeru umožňující odvětrávání prostoru mezi domem a horninou. Díky takto navrženým základům může mít nosná konstrukce domu minimální dimenze – v porovnání s klasickými domy mnohem efektivnější a dovolují velká rozpětí.

Ekologické bonusy

Použitý nosný systém znamená velmi důležitou úsporu v materiálech, hmotnosti, energetické náročnosti a emisích CO2. Suchá montovaná konstrukce je snadná, rychlá a ušetří se díky ní velké množství vody, které by se při klasické výstavbě běžně spotřebovalo. Všechny faktory dohromady ulehčují nákladům a času, který je ke zhotovení potřeba.

Budova je poskládána z dřevěných lamelových panelů. Jejich materiál už je jednou recyklovaný, ale může být ještě rozemlet a navrácen do přírody. Tím je cyklus dřeva, ale i domu, uzavřen. Panely jsou použity jako nosný prvek, od podlah a zdí až po strop. Ve snaze redukovat cenu a dokončovací práce v interiéru se architekti rozhodli neprovádět v obytných místnostech povrchovou úpravu a ponechat zde pouze surové dřevo. Fasáda je provětrávaná a tvoří ji obložení z borovicového dřeva.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři