Architektura / rodinné domy

Vícegenerační chata: ve stopách ojedinělých experimentů v Senci

Na Slovensku je len málo miest, na ktorých by sa tak výrazne koncentrovali výnimočné architektonické diela, ako sú senecké Slnečné jazerá.

Peter Szalay , 3. 9. 2012

Za ostatných 25 rokov tu vzniklo niekoľko stavieb – chát, ktoré azda aj pre ich minimálnosť zarezonovali na verejnosti a dodnes patria k zriedkavým príkladom realizácie experimentálnych tvorivých postupov v našej architektúre.

Dve senecké chaty od ateliéru Kopecký a Studený patria akiste k najspomínanejším dielam z populárnej rekreačnej oblasti neďaleko Bratislavy, predovšetkým ich prvá realizácia, chaty-„rozložiteľnej škatule“ sa zapísala v našom kontexte ako jedna z prvých, ktoré skúšali nové ponímanie obytného priestoru a jeho flexibilného tvarovania. V najrozsiahlejšom teoretickom zhodnotení architektúry minulého storočia na Slovensku od Matúša Dullu a Henriety Moravčíkovej sa popri tomto diele ocitla aj ďalšia „manifestačná“ /1/ realizácia – víkendový dom v Hornej Potôni od architektov, z ktorých niektorí neskôr založili ateliér gutgut.

Tento ateliér si dodnes udržiava líniu na koncept zameranej, kreatívnej tvorby. Pred nedávnom sa pridali do dobrej spoločnosti a doplnili nepočetnú zbierku kvalitnej architektúry seneckých jazier o ďalší exemplár – chatu nazvanú 5xT. V živelnom prostredí chatovej urbánnej kaše na brehoch známeho štrkového jazera tento dom príliš nevyniká svojou odlišnou formou. Charakteristicky pre túto husto zastavanú oblasť vznikla aj chata 5xT na mieste staršej stavby. Architekti gutgut, ako ukázali už v iných projektoch, nie sú zástancami veľkých asanácií, naopak ich projekty často využívajú pôvodnú architektúru z miesta stavby.

Na seneckých jazerách sa stará chata stala bázou, základňou, na ktorej vyrástol ich nový koncept. Zámerom autorov akiste nebolo, aby ich dielo pyšne vytŕčalo zo zmesi štandardných katalógových víl či zmajstrovaných chatiek. Dom, ktorý architekti stavali sami pre seba a svoje rodiny, projekt akejsi viacgeneračnej chaty, organicky zapadá do pestrej rekreačnej krajiny Slnečných jazier. Jeho rozdelená hmota, materiálová rôznorodosť komponovaná až v akomsi patchworku zdanlivo nadväzuje na svoje chaotické okolie, je však výsledkom koncepčného hľadania, akým spôsobom spojiť päť samostatných chát do jedného celku.

Na rozdiel od spomínaných starších realizácií, chata 5xT nerieši s takou naliehavosťou otázkou experimentu s novými konštrukčnými či štýlovými spôsobmi stavby, architekti gutgut pracovali predovšetkým s konceptom spolunažívania piatich samostatných obyvateľov na jednom úzkom pozemku. Rozdelením dispozície na dva samostatné obytné bloky vytvorili akúsi „prieluku“, mikrodvor, ktorý je jadrom spoločenského života chaty.

Architekti preniesli typický vidiecky koncept viacgeneračného domu do života víkendového chatára. Spojili romantickú idylku vidieckej chaty do moderného mestského poschodového domu. No urobili to tak prirodzene a jednoducho, že ich dom splynul s okolitou zástavbou – tak trochu neobvyklý „experiment“ v dnešnej slovenskej architektúre.

Peter Szalay

Poznámka: /1/ Dulla, Matúš – Moravčíková, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002, s. 278.

Klíčová slova:

gutgut Slovensko chata

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři