Architektura / občanské stavby

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 30

Architektonicko - dispozičně riešenie Jednou z hlavných myšlienok architektonického riešenia je uvolnenie nádvoria, to znamená parkovisko som premiestnil do podzemia. Tým som získal priestor pre oddychovú čase, malý parčík, ihriščátko, alebo ako to nazvat.

EARCH.CZ , 14. 3. 2011

Architektonicko - dispozičně riešenie Jednou z hlavných myšlienok architektonického riešenia je uvolnenie nádvoria, to znamená parkovisko som premiestnil do podzemia. Tým som získal priestor pre oddychovú čase, malý parčík, ihriščátko, alebo ako to nazvat. Skrátka vymenil som asfalt za trávu. Znie to ako banalita, ale v školstve nepoznám u nás podceňovanejšieho detailu, ako kultúra prostredia,,. Pod konzolou je umiestnené sedenie, akési hniezda záchrany, ked" niekto vyletí z matiky, aby sa mat kde schovat pred svetom a v klude si ponadávat ;) Konzola je nesená subt í lnymi ocelovými stĺpmi, ktoré sú súčastou modulového konštrukčného systému.

Aula sa nachádza v kontakte s ulicou v suteréne a samozre jme siaha až do 1,N,P. Je atipická, ale ergonomická, pohodlne sa do ne j zmest í 230 poslucháčov, ktor í iste ocenia denně svetlo a siluety života prenika júce z ulice.

Učebne sa nachádza jú v 2. a 3. nadzémnom podlaží, prístupnom preskleným výtahom, alebo schodiskom. Chodba orientovaná na juh piní v akumulačnú f unkciu, Južné steny učební sú vypinené vrstveným polykarbonátom, vdáka čomu budu učebne pr í jemne svetlé. Kabinety, ako hlavně sídlo „mozgov" sú „hore", v 4. nadzemnom podlaží, ktoré je ustúpené, aby budova nepôsobila v ulici pr í liš mohutne.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři