Architektura / občanské stavby

Zastřešení a turistické centrum pro Braunův Betlém

Studentský projekt, oceněný Žlutou kartou, představuje návrh ochrany a prezentace jedné z nejohroženějších památek UNESCO.

Milan Nesměrák ml. , 16. 12. 2011

PROBLÉM, PŘÍSTUP, ŘEŠENÍ ?

A) Benefity památky : kvalita individuálních děl X souboru X lokalita / okolí B) Problémy : presentace X ochrana ochránit napojení na okolí X ochránit umělecké dílo C) Přístupy : trvalá ochrana muzeum / depozit /neproveditelné/ sezónní ochrana zakrytí /problematické/ ponechat osudu /nepřípustné/

ŘEŠENÍ // INDIVIDUÁLNÍ CITLIVÉ ŘEŠENÍ

Návrh ctí terén, „vlny“ citují vrstevnice a doplňují terén, cestu návštěvníků a současně chrání sochy.

LIBRETO

Bez konců širé moře je, jde vlna za vlnou, hrob jedné vlny druhé je zelenou kolébkou. Kdo první vlnu vytvořl, ten stvořil taky poslední, hlubinou duše vichře zni, Bůh zůstaň nade mnou! (Jiří Wolker, Balada o námořníku)

Ocenění "Žlutá karta" udělují odborníci Katedry architektury vynikajícím studentským projektům, zhotoveným v rámci předmětů architektonická kompozice, ateliérová tvorba a projektům předloženým jako bakalářské a diplomní práce.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři