Architektura / občanské stavby

Zdravotní středisko ze dřeva

Stavba se nachází v centru obce Mníšek. Jde o jednopodlažní novostavbu, která doplňuje nízkopodlažní zástavbu centra.

Ladislav David , 10. 5. 2013

Dům je navržen s důrazem na provozní požadavky lékařů. Jádrem dispozice je vstupní hala, ze které jsou přístupné čekárny a ordinace, provozní a hygienické zázemí.

Budova je navržena jako dřevěný skelet založený na ŽB desce s pasy. Obvodové stěny jsou řešeny jako sendvič tvořený sloupky (60/160 mm), deskami Fermacell a tepelnou izolací Knauf Insulation TP138 v celkové tloušťce 220 mm. Stěny jsou opatřené vnitřní instalační předstěnou. Nosné a ztužující vnitřní stěny a příčky jsou tvořeny sloupky (60/160 resp. 60/100 mm), deskami Fermacell a jsou vyplněny protihlukovou minerální izolací.

Střecha je pultová, nesena lepenými nosníky I-Beam a opatřena plechovou krytinou tmavě šedé barvy.

Fasáda je řešena jako provětrávaný plášť s kombinací svislého modřínového obkladu s přiznanou spárou a vodorovného obkladu z vláknocementových desek Cembonit. Prkenný obklad tvoří většinu fasádní plochy. Cembonitový obklad tvoří s okny souvislý pás a tvoří také plochu vedle vstupu.

Zastřešení nad vstupem je tvořeno dřevěnými nosníky a bezpečnostním sklem.

Okna a venkovní dveře jsou plastová tmavě šedé barvy a zasklená trojsklem.

Interiér je pojednán v barvách šedá, bílá a světlé dřevo (dveře), doplněné o kontrastní pastelovou barvu, kterých je využito jako rozlišovací prvek čekáren, ordinací a toalet (podlahy z linolea, výmalba a keramický obklad).

Hluboké poděkování patří všem zástupcům Mikroregionu Jizerské podhůří především pak starostovi obce Mníšek, panu Romanovi Slezákovi, za odvahu vystavět moderní architektonicky ztvárněnou dřevostavbu s občanskou vybaveností a za profesionální přístup po stránce investiční i technické.

Publikovaný projekt je součástí Salonu dřevostaveb 2013 a je zařazen do Ročenky Salonu dřevostaveb. Tu lze zakoupit na www.domesistore.com.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři