design / zprávy

UMPRUM vystavuje studentské práce ve své staré i nové budově

Probíhá výstava klauzurních, bakalářských a diplomových prací studentů UMPRUM Foto: Jakub Demartini

Výstava doslova na místě činu. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze mimořádně zaplní obě své budovy pracemi svých studentek a studentů - semestrálními, klauzurními i diplomovými a bakalářskými. Akce bude probíhat nejen v ateliérech na nám. Jana Palacha, ale i po celé budově nového Technologického centra UMPRUM v Mikulandské ulici.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (UMPRUM) , 13. 6. 2022

Konec akademického roku UMPRUM nerozlučně uzavírají dvě stěžejní výstavy Artsemestr a Diplomky a bakalářky. Jsou pravidelným dokladem toho, jak se studentky a studenti UMPRUM vyvíjejí a posouvají dál. Pravidelně zde obhajují svůj talent a nově získané dovednosti, prezentují, co jim studium dalo a jak je posunulo dál.

Přehlídka klauzurních a semestrálních prací Artsemestr se již tradičně představí na domovské půdě ateliérů v hlavní budově. Novinkou je umístění výstavy Diplomky a bakalářky do Technologického centra UMPRUM.

„Nové technologické centrum UMPRUM primárně poskytuje dílenské zázemí. Architekti ale počítali i s kulturním a společenským přesahem. Po menších prezentacích umístěných v přízemí, jsme měli jedinečnou možnost využít společné prostory jako jednu velkou galerii. Návštěvníci zde tak budou mít možnost nejen vidět práce našich diplomantek a diplomantů, ale i přes prosklené příčky nahlédnout do míst, kde jejich práce vznikaly“, říká k nové koncepci prezentace výstavy Diplomky a bakalářky rektor UMPRUM Jindřich Vybíral.

Obě akce opět nabídnou nepřeberné množství prací z oborů architektury, designu, volného a užitého umění nebo grafického designu. Projekty ve velké míře reflektují aktuální dění, společenskou a ekologickou situaci a její potřeby. Samotná zadání reagují také na pochopení principů tvorby v praxi, a tím napomáhají k lepšímu uplatnění v profesním životě.

Foto: Letošní rok probíhá výstava studentských prací v obou budovách UMPRUM současně

Návštěvníci budou mít v průběhu června možnost se nejen seznámit s nejnovějšími pracemi posluchačů UMPRUM, ale i nasát tvůrčí atmosféru obou budov školy.

O ARTSEMESTRU
Artsemestr je pravidelná přehlídka semestrálních a klauzurních prací studentů UMPRUM, kde všichni představí výsledky svého studijního úsilí na konci každého semestru. Jeho tradice, jak ji známe nyní, začala v roce 2004 díky rozhodnutí tehdejšího rektora prof. Jiřího Pelcla. Studenti své práce vystavují v autentickém prostředí školy – ateliérech, učebnách, někdy i na chodbách. V zimě 2021 se musel z bezpečnostních důvodů kvůli šíření nákazy
COVID-19 konat pouze on-line. V létě 2021 se poprvé ve své historii celá výstava přesunula mimo budovu UMPRUM, a to do prostor Pražské tržnice v Praze 7 – Holešovicích. Nyní se opět vrací na své původní místo, do ateliérů UMPRUM na nám. Jana Palacha.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři