A

Alžběta P. Brůhová

Architekt

Životopisné údaje (bio):

Základem mé práce je tvorba architektonických studií (AS) s velkým důrazem na nalezení takového zadání, které odpovídá Vašim skutečným potřebám. Má srdcová témata jsou veřejný prostor a vytváření domova. Na rozdíl od kolegyní a kolegů, kteří dodávají všechny projekční fáze, já zpravidla u AS končím. Pokud je třeba, doporučuji předání projektu zkušeným spolupracujícím stavařům, ve které mám důvěru. Já se držím toho, co mi jde nejlépe a co mám nejraději. Společně se pak potkáváme ve fázi autorského dozoru.

Práci s prostorem věnuji posledních 13 let většinu svého času. Studium na pražské UMPRUM a pestré zahraniční i tuzemské zkušenosti (např. účast a spoluvedení týmu na Hellowood Summer School, rekvalifikační kurz s výučním listem v oboru tesař, design-build kurzy v Yestermorrow, práce v nonconform) mě neustále podněcují ohledávat hranice architektonického oboru a pečovat o tenhle vztah, který – tuším – bude na celý život. Architektura má pro mě schopnost vtělovat se do životních témat, která mi přicházejí do cesty, a nabízet nástroje, jak se s nimi vypořádat. To mě v případě zkoumání situace žen působících v naší profesi vedlo ke spoluzaložení komunity Architektky. V případě začínajících profesionálů*ek pak k iniciování sociologického Průzkumu pracovních podmínek mladých architektů a architektek v rámci čísla časopisu ERA21. V současnosti kombinuji práci na vlastních projektech s výukou ateliérové tvorby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a s dvouletým hlasově-terapeutickým výcvikem.

Generální partner
Hlavní partneři