A

Anita Prokešová

Architekt

Životopisné údaje (bio):

Anita získala svůj inženýrský titul na ČVUT v Praze. V součastnosti působí v ateliéru City Upgrade s.r.o.

Generální partner
Hlavní partneři