B

Benjamin Souček

Designér

Životopisné údaje (bio):

Benjamin Souček je absolventem University College London. V současné době se věnuje malbě, designu a především rekonstrukcích starých chátrajících budov. Se svou stavební společností JuJu works zrekonstruoval již několik památkově chráněných objektů.

    kontaktní údaje:
  • adresa: Česká republika
  • sociální sítě: LinkedIn
Generální partner
Hlavní partneři