C

Centre for Central European Architecture

Životopisné údaje (bio):

prostor pro výzkum a alternativy v architektonické osvětě. Ve své činnosti přibližujeme médium soudobé architektury odborné a široké veřejnosti. V průzkumech na teoreticko-praktické bázi se prolíná architektura s jinými humanitními a uměleckými obory. Své poslání nevidíme v pouhé popularizaci architektury, ale především ve formulování architektonické identity prostoru, ve kterém žijeme.

    kontaktní údaje:
  • adresa: Česká republika
  • e-mail: info@ccea.cz
  • www: www.ccea.cz/en
Generální partner
Hlavní partneři