E

EPO

Životopisné údaje (bio):

Co všechno dělí elektrárnu od Centra současného umění? Kromě jednoho století jsou to především unikátní nápad a spousta práce. Historická budova původní Elektrárny Poříčí 1 v Trutnově, která stojí ve výrobním areálu společnosti KASPER KOVO, pomalu ale jistě mění tvář. Její genius loci vycházející z industriální podstaty historického objektu oslovil Rudolfa Kaspera, zakladatele a jednatele firmy natolik, že se rozhodl objekt revitalizovat ve verneovský technicistní svět s uměleckou náplní.

Pětipodlažní dům na východním okraji Trutnova se tak v květnu 2022 vůbec poprvé otevře veřejnosti. Tehdy bude dokončena funkční část poskytující nadčasové prostory sochám a plastikám mimořádných rozměrů, právě takovým, jaké se do jiných českých galerií nevejdou. Kvalitně zrekonstruované velkorysé interiéry s vysokými stropy poskytnou vystavujícím umělcům potřebný prostor, návštěvníkům i odborné veřejnosti pak dopřejí jedinečný zážitek ze setkání se současným výtvarným uměním.

Architektonické řešení poříčské galerie EPO1 z dílny Atelieru Tsunami klade důraz na funkčnost a jednoduchost. Specifická atmosféra někdejší elektrárenské budovy se stane atraktivním pozadím pro moderní umělecká díla i připomenutím dávného industriálního života onoho místa. Kde to umožní předpisy a normy, zůstanou zachovány původní stavební prvky a technologie. Přiznané budou potrubní rozvody tepla, mostový jeřáb, tlakové nádoby, střešní vazníky, původní schodiště… Doplní je však elementy zcela soudobé jako například bezrámové prosklené stěny, nová zábradlí ochozu nebo výtah.

Centrum současného umění hodlá navázat spolupráci nejen s tuzemskými, ale také třeba polskými či slovenskými umělci. Podle Renaty Kasperové jsou kromě krátkodobých expozic v plánu netradiční workshopy, spolupráce se školami a veřejnými institucemi. Jednou z nich je Galerie města Trutnov. Celý komplex výjimečné soukromé galerie bude dokončen v letech 2024-2025. „Naším cílem je dělat tady to, co nás baví a máme rádi, tedy umění a jeho podporu. Kdybych si myslel, že Trutnov pro takový projekt není dobrá adresa, tak tady dávno nebydlím, nepodnikám a nečiním tyto kroky,“ říká o EPO1 Rudolf Kasper.

Generální partner
Hlavní partneři