J

Jakub Jareš

Životopisné údaje (bio):

Historik a muzejník, působil v Ústavu pro studium totalitních režimů a jako kurátor na volné noze. V současnosti vede odborné oddělení ve státní příspěvkové organizaci MUSEum+. Je editorem a spoluautorem řady knih a autorem mnoha výstav a expozic.
Muzejní a galerijní studia vyučuje na UK.

    kontaktní údaje:
  • adresa: Česká republika
  • sociální sítě: LinkedIn
Generální partner
Hlavní partneři