K

Kabinet architektury, o.s.

Životopisné údaje (bio):

Kabinet architektury vznikl v roce 2009. Věnuje se výstavám zaměřeným na architekturu, což vyplynulo z přirozené reakce na absenci pravidelné profesionální prezentace architektonické tématiky v regionu i mimo něj, s odkazem na rostoucí zájem v odborné, ale hlavně v široké laické veřejnosti o tuto oblast kultury. Nejdříve byly výstavy pořádány v příležitostných výstavních prostorách v Ostravě. V roce 2009 SPOK (– spolek pro ostravskou kulturu / 2002–2013) spolu s GVUO (Galerie výtvarného umění v Ostravě), která poskytla nutné prostorové zázemí a logistickou podporu architektonickým výstavám, založili KABINET ARCHITEKTURY na půdě ostravského Domu umění. Téměř ke každé výstavě v Kabinetu architektury je vydán obrazově bohatě vybavený katalog tvořící ediční řadu. V roce 2011 byl Kabinet architektury přijat do organizace ICAM, kdy v současnosti jsou jedinými zástupci České republiky v této prestižní asociaci sdružující významné instituce, galerie a muzea z celého světa, jež se zaměřují na prezentaci a popularizaci témat spojených s architekturou.

Generální partner
Hlavní partneři