K

Klára Brůhová

Architekt

Životopisné údaje (bio):

Klára Brůhová je historička architektury s hlavním zaměřením na dějiny architektury a urbanismu 20. stol. Zabývá se problematikou poválečné architektury v ČR a aktuálně diskutovanou otázkou její památkové ochrany, je autorkou knihy Praha nepostavená o nerealizovaných architektonických a urbanistických projektech v hlavním městě a v současné době se věnuje rovněž výzkumnému tématu žen-architektek ve 2. polovině 20. stol. 

    kontaktní údaje:
  • adresa: Česká republika
  • e-mail: klara.bruhova@fa.cvut.cz
Generální partner
Hlavní partneři