N

Nadace dřevo pro život

Životopisné údaje (bio):

Posláním nadace je propagovat komplexně pojatou péči o dřevěné bohatství a pomáhat rozvíjet ekologicky šetrné způsoby využívání dřeva ve všech oblastech lidské činnosti.

Generální partner
Hlavní partneři