P

Pavel Fuchs

Životopisné údaje (bio):

Vystudoval FA ČVUT a Institut ekonomických studií FSV UK. Od října 2021 pracuje na disertační práci Soužití generací a změny venkovské zástavby v důsledku proměny životního stylu. Pracuje na projektu Bydlení ve stodole, připravuje rozhovory se zajímavými lidmi z fakulty. Dlouhodobě vytváří obsah pro Centrum architektury a městského plánování IPR Praha.

    kontaktní údaje:
  • adresa: Česká republika
  • e-mail: pavelfuchs@email.cz

Související články

Generální partner
Hlavní partneři