A

APA Wojciechowski Architekci

Ateliér

Počátek našich aktivit je spojen s osobou arch. Zbigniewa Pawelského. Společně jsme navrhli ústředí Bratří svatého Jana z Boha ve Varšavě, kostel v Otwocku, byt a výrobní budovu pro Polský svaz nevidomých a mnoho návrhů kanceláří a budov pro individuální investory.

Uvolnění restriktivních právních předpisů umožnilo skupině architektů sdružených v APA vytvářet stále samostatnější formy činnosti a v důsledku ekonomických změn v Polsku na počátku devadesátých let se APA rozdělila na několik soukromých ateliérů (tedy několik firem pracujících pod tímto názvem). V roce 1993 tak po odchodu arch. Zbigniewa Pawelského byla založena společnost APA Markowski Wojciechowski.

Naše první významná zakázka odrážela politické změny v Polsku. Týkala se rekonstrukce a adaptace části budovy Centra polsko-sovětského přátelství pro sídlo Amerbank ve Varšavě - první zahraniční banky v naší zemi. Tím se nám otevřel prostor pro spolupráci se zahraničními investory, která vyústila v další zakázky. Právníci Amerbank, Vinson & Elkins, nás angažovali pro projektování svého sídla a poté nás doporučili korporaci Coca - Cola atd. Náš seznam klientů se postupně rozrostl o velké mezinárodní společnosti - mj: Vastint Poland, TORUS, White Star Real Estate, Port Praski, Karimpol Group, Skanska, GTC, Allcon, BPI Real Estate, UDP - Ukrainian Development Partners, Kovalska, KDD, Sono Development, H.E.S.A., Neinver, NEPI Rockcastle, Real Management, Procter & Gamble, Microsoft, AIG/Lincoln, Hewlett-Packard, Siemens, ING Bank, Pepsi Cola, Volvo, Nestlé, Coca-Cola.

K počátečním úspěchům společnosti přispěla kombinace profesionality, nadšení, znalosti technik CAD a technologie BIM a plynulé znalosti angličtiny při jednáních. Neocenitelné se ukázalo i naše porozumění nejen architektonickým, technickým, ale i formálním aspektům spojeným s uzavíráním smluv s klientem. Tyto faktory přispěly k rychlému růstu společnosti. V roce 1994 jsme zaměstnávali čtyři lidi, o pět let později jsme zaměstnávali 33 lidí a dnes zaměstnáváme více než sto lidí.

Generální partner
Hlavní partneři