A

Ateliér Tišnovka

Ateliér

Atelier Tišnovka byl založen v roce 1992 pěticí architektů, pracujících společně ve stejném složení do současnosti. Koncepční práce atelieru je založena na základě názorové spřízněnosti a podobných profesionálních přístupech jednotlivých architektů. Významným názorovým svorníkem společné práce je respekt k základním hodnotám evropské hmotné kultury, a také snaha o postižení hlubší podstaty problému a zadání. Důležitým rysem je také usilování o propojení konceptu architektury s výtvarným dílem. Při práci je kladen důraz na důslednou realizaci od počáteční koncepční myšlenky až po autorský dohled při realizaci díla na stavbě.

V kanceláři dále pracuje dalších 4–10 zaměstnanců, většinou v dlouhodobých časových intervalech.

Kancelář se věnuje navrhování a projektování bytových a občanských staveb, průmyslových objektů, interiérů i urbanismu. Významnou specializací je projektování rekonstrukcí historických objektů. Kancelář zajišťuje všechny stupně projektové dokumentace včetně autorského dozoru, dále také celkové projednání díla s přesahem do inženýrské činnosti.

    kontaktní údaje:
  • adresa: Česká republika
  • e-mail: cuhel@tisnovka.cz
  • www: www.tisnovka.cz
Generální partner
Hlavní partneři