D

De Zwarte Hond

De Zwarte Hond je urbanisticko-architektonická agentura s kancelářemi v Groningenu, Rotterdamu a Kolíně nad Rýnem. Díky kombinaci společenské angažovanosti a řemeslné zručnosti vytváří vysoce kvalitní projekty, které citlivě reagují na kontext, potřeby uživatelů a vize našich zákazníků.

De Zwarte Hond si je vědoma různých vlivů v daném místě. Dokážeme spočítat, co přinese přidanou hodnotu a zlepší kvalitu života - pro obyvatele, ulici, čtvrť i město. Naše návrhy jsou pevně zakotvené a hovoří jazykem svého prostředí, přesto vykazují jemnou a nečekanou individualitu. Ta je výsledkem jejich detailů, materiálů, silného propojení interiéru a exteriéru a chytrého a flexibilního využití prostoru.

Navrhujeme místa, budovy a celá prostředí, která se vymykají běžnému vzhledu. Spíše vymyšlené než vytvořené; postavené tak, aby vydržely, a dostatečně flexibilní, aby v budoucnu mohly přejít do nové životní etapy.

Naše místa se však vždy dotýkají srdce. Navrhování a realizace propletených prostor, to je podstata naší kanceláře: spojujeme architekturu a urbanismus. Tato kombinace nás definuje do hloubky.

Naše projekty obohacují společnost, a to jak ekonomicky, tak kulturně. To znamená, že přispívají ke společenskému rozvoji a rozmanitosti. Naše projekty poskytují spojení, a to jak sociální, tak fyzické. Podněcují setkávání a sociální soudržnost. Kromě toho opravují a posilují městskou strukturu.

Jsme přesvědčeni, že plán nebo návrh sám o sobě nic neřeší. Nanejvýš může stanovit program nebo naznačit směr řešení. Jde o to, abychom skutečně věděli, jak je realizovat a provádět. Samozřejmě se věnujeme návrhu, ale přebíráme také odpovědnost za proces směřující k realizaci.

Generální partner
Hlavní partneři