K

KANIA a.s.

Ateliér

Poskytujeme komplexní služby v oblasti investiční výstavby, od zpracování investičních záměrů, architektonických studií, přes projektovou dokumentaci pro územní řízení, stavební povolení až po dokumentaci pro provádění staveb včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru.

Rozsah našich zkušeností zahrnuje stavby občanské vybavenosti, stavby pro bydlení, průmysl a dopravní a technickou infrastrukturu. Ze staveb občanské vybavenosti se specializujeme na zařízení pro poskytování zdravotnické péče.

Zvláštní důraz klademe na konzultační činnost, poskytujeme služby při výstavbě velkých investičních celků. Připravujeme studie proveditelnosti a pomáháme investorům při výběru lokalit pro investiční záměry.

Generální partner
Hlavní partneři