K

KYZLINK ARCHITECTS

Ateliér

Už od roku 1995 se na začátku každého projektu zaměřujeme na celek – od urbanismu až po nábytek. Náš přístup je moderní, velmi citlivý k místu a kultuře prostředí, kombinuje nejnovější pokroky v oblasti technologií budov a materiálů s tradicemi a zvyklostmi. Společně s klienty vytváříme inspirativní atmosféru. Díky tvořivé spolupráci a znalostem vypracujeme integrované a dlouhodobě udržitelné řešení. S klientem spolupracujeme od první vize stavby až po dokončení interiéru. Umíme nejen navrhovat, projektovat, ale také pomoci zajistit výběr zhotovitelů, provádět technické a autorské dozory tak, aby výsledek maximálně respektoval ideový záměr. Celý proces pravidelně přezkoumává náš Design Board.

    kontaktní údaje:
  • adresa: Česká republika
  • e-mail: info@kyzlink.com
  • www: www.kyzlink.com
  • sociální sítě: Facebook
Generální partner
Hlavní partneři