S

sustektecl

Ateliér


MgA. Adam Šustek

2020         založení architektonické kanceláře sustektecl
2016-2020    UMPRUM, Praha, ateliér architektury 2 (Prof. Ivan Kroupa)
2018         PUCP Lima, Peru (Rivero, Giusti, Tarazona)
2012-2016    TUL, Liberec, fakulta umění a architektury
2008-2012    SUPŠ, Praha, obor konstrukce a tvorba nábytku
1992         narozen v Rakovníku
 

MgA. Vojtěch Tecl, autorizovaný architekt (ČKA 05486)

2020         založení architektonické kanceláře sustektecl
2016-2020    praxe v architektonickém ateliéru Žalský architekti
2013-2019    UMPRUM, Praha, ateliér architektury 2 (Prof. Ivan Kroupa)
2018         AVU, Praha, Škola Architektury (Prof. Emil Přikryl)
2017         PUCP Lima, Peru (Rivero, Giusti, Tarazona)
2010-2015    ČVUT, Praha, fakulta stavebni
1991         narozen v Havlíčkově Brodě

Generální partner
Hlavní partneři